Dėl karantino sunkumų patyrę vilniečiai gali kreiptis socialinių išmokų

Sostinės savivaldybė informuoja vilniečius, karantino metu patyrusius finansinių sunkumų, dėl kurių neįstengia vykdyti turimų finansinių įsipareigojimų, kad gyventojai gali kreiptis vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ar periodinės paramos į savivaldybę. Pagalbos gali kreiptis ne tik vilniečiai deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste, bet ir tie gyventojai, kurie nėra deklaravę gyvenamosios vietos Vilniaus mieste ir yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvenantys Vilniuje.

„Norime visapusiškai pagelbėti vilniečiams, kurie šiuo metu susiduria su finansiniais sunkumais, todėl primename apie galimybę kreiptis į savivaldybę su prašymu gauti arba vienkartines, arba periodines išmokas šiuo sunkiu laikotarpiu. Ateityje ketiname svarstyti ir naujas išmokų rūšis, jei pamatysime, kad kažkuri iš dabar esančių yra nepakankama sunkioje situacijoje atsidūrusiems vilniečiams“, – kalbėjo sostines mero pavaduotojas Vytautas Mitalas.

Vilniečiai gali gauti dviejų tipų finansinę pagalbą: tikslines pašalpas iki 975 Eur, kai vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 437,50 Eur, bendrai gyvenančių asmenų – 375 Eur. Ir periodines – iki 117 Eur dydžio pašalpas darbingo amžiaus vilniečiams, kurie neturi jokio pajamų šaltinio arba jų vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės nei 156,25 Eur. Svarbu žinoti, kad tikslinė parama yra vienkartinio pobūdžio, skiriama ne daugiau kaip 3 kartus per metus, tuo tarpu periodinių pašalpų skyrimo trukmė nustatoma pagal poreikį, įvertinus individualią vilniečio situaciją.

Gyventojai taip pat gali kreiptis dėl socialinės pašalpos ir (ar) būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų. Dėl socialinės pašalpos gali kreiptis asmenys, kurių pajamos mažesnės nei valstybės remiamos pajamos (VRP – 125 eur) vienam šeimos nariui (išimtimi – iki 1,5 VRP) per mėnesį. Dėl kompensacijų gali kreiptis vilniečiai jeigu jų išlaidos, kai naudingasis būsto plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti yra ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio, taip pat – kai geriamojo vandens išlaidos viršija 2 procentus, karšto vandens išlaidos viršija 5 procentus (bet nedidesni už nustatytus sąnaudų normatyvus) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

Norintys gauti finansinę paramą patyrus sunkumų dėl karantino ar turint kitų finansinių problemų, kviečiami užsakyti paslaugą internetu www.spis.lt (socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje):  pasirenkant socialinių išmokų rūšis „socialinė pašalpa ir (ar) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų, karšto vandens išlaidų kompensacija“. Arba tai galima pateikti el. paštu: info@spcentras. Telefonas pasiteirauti 8 700 35545.

Vilniaus miesto socialinės paramos centras priima prašymus ir dėl paramos maisto produktais ir higienos reikmenimis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo – parama teikiama kas antrą mėnesį, šią paramą teikia labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“.

Sostinės savivaldybė primena, kad vilniečiai, susiduriantys su finansinėmis problemomis bei senjorai dėl karantino negalintys sumokėti mokesčių už komunalines paslaugas, yra laikinai atleidžiami nuo delspinigių – komunalines paslaugas teikiančios įmonės neskaičiuos delspinigių vėluojant atlikti mokėjimus.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt