Prasideda nuotolinių mokymų ciklas apie virtualias mokymo(si) aplinkas

 

Vilniaus švietimo pažangos centras pradeda didelio pradinių klasių mokytojų susidomėjimo sulaukusį nuotolinių mokymų ciklą apie virtualias mokymo(si) aplinkas.

2020 m. balandžio 23 d. prasideda 5 savaičių trukmės nuotolinių mokymų ciklas Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojams. Sulaukta didelio susidomėjimo – į kursą užsiregistravo daugiau nei 200 mokytojų.

Mokymų ciklas yra skirtas susipažinti su virtualiomis mokymo(si) aplinkomis ir išmokti kurti savo turinį Google Classroom ir Microsoft Teams mokymo(si) aplinkose, kuris būtų pritaikytas atsižvelgiant į pradinių klasių mokinių mokymo(si) poreikius. Jame mokytojai susipažins ir analizuos nuotoliniam mokymui(si) naudojamas technologijas, jų taikymą, atsižvelgiant į jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų gebėjimais naudotis technologijomis bei įpročius. Mokytojai išmoks sukurti ir valdyti virtualią mokymosi aplinką, į ją įtraukiant mokinius.

Nuotolinių mokymų ciklas vyks Moodle aplinkoje. Mokymų pradžioje gausų mokytojų būrį pasveikins Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. Maždaug su 100 mokytojų Google Classrooms subtilybes aiškinsis nuotolinio mokymo(si) IT specialistė Aistė Čiurlytė Kolesničenko, o Microsoft akademinio segmento vadovas Baltijos šalims Evaldas Stalioraitis kitam 100 mokytojų atskleis Microsoft Teams pritaikymo galimybes.

Baigusiems visą ciklą ir sėkmingai atlikusiems įsivertinimo užduotis išduosime kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.