Kviečiame teikti paraiškas NVŠ programų krepšeliui gauti

Sostinės savivaldybė kviečia vaikų neformaliojo švietimo organizatorius jau dabar pasirūpinti, ką artėjančiais mokslo metais po pamokų veiks vilniečių vaikai – nuo rytojaus priimamos paraiškos neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų akreditavimui 2020-2022 mokslo metams. Naujos NVŠ programų paraiškos bus priimamos iki gegužės 29 d. (imtinai).

„Neformalusis vaikų švietimas yra lygiai taip pat svarbus, kaip ir įprastas švietimas – būtent įvairiuose būreliuose ar užsiėmimuose vaikai įgauna ir kitų gyvenime itin reikalingų įgūdžių, susiranda draugų ir supranta, kad laisvalaikį galima praleisti iš tiesų turiningai. Tad džiaugiuosi, kad šiemet dar kartą kviečiame visas neformaliuoju vaikų ugdymų užsiimančias organizacijas teikti paraiškas ir pretenduoti tapti ta vaikų laisvalaikio vieta, kurioje išmokstama pačių įdomiausių dalykų“, – kalbėjo sostinės mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Nuotr. Sauliaus Žiūros 

NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), laisvieji mokytojai. NVŠ programos turi atliepti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos nuostatas.

Paraiškas gali teikti visi NVŠ programų vykdytojai, ketinantys pretenduoti į NVŠ programų dalinį finansavimą, o finansavimas skiriamas tiems NVŠ teikėjams, kurie yra atkreditavę savo programas savivaldybėje.

Programų finansavimo pradžia – 2020 m. spalio 1 d.

Nuo 2016 m. NVŠ lėšos yra tikslinė dotacija Vilniaus miesto savivaldybei siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių. NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui Vilniaus mieste yra 15 Eur/mėn. Teisę pretenduoti gauti 15 Eurų NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Vilniaus miesto savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

2019 metais Vilniaus miesto savivaldybėje NVŠ teikėjai akreditavo 394 programas ir 15 Eur krepšeliu vidutiniškai pasinaudojo daugiau nei 20 tūkst. vaikų per mėnesį.

Daugiau informacijos apie NVŠ programų akreditaciją skaitykite: https://www.neformalusugdymas.lt/paraisku-teikimo-procesas

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt