„Vilniaus vandenys“ pernai dirbo su mažesnėmis pajamomis, tačiau pelnė didesnį vandens vartotojų pasitikėjimą

 

Praėję metai „Vilniaus vandenims“ finansiškai buvo sudėtingi. Tačiau net su mažesnėmis pajamomis bendrovė įgyvendino iškeltus tikslus ir užsiaugino vandens vartotojų pasitikėjimą. Praėjusios savaitės pabaigoje Valdyba patvirtino bendrovės metinę veiklos ataskaitą. (Su ja susipažinti galite čia –  https://www.vv.lt/upload/medialibrary/b84/b84eb96144a44dce37bcfd643072b6ec.pdf).

2019 m. bendrovės pardavimų pajamos už parduotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, lyginant su 2018 m. sumažėjo 3,8 mln. ir siekė 33,2 mln. eurų. Pagrindinis tai lemiantis veiksnys buvo antrus metus iš eilės mažinta ir vidutiniškai 13 proc. sumažėjusi paslaugų kaina, lėmusi tai, Vilniaus, Šalčininkų ir Švenčionių bendruomenėms bendrovės tiekiamas vanduo dabar yra pigiausias Lietuvoje. Vilniuje mažiausia geriamo vandens kaina yra ir lyginant Baltijos šalių sostines: Taline vandens kaina vartotojams yra maždaug 12 proc. o Rygoje net trečdaliu didesnė.

„Nors praėjusius metus baigėme su kiek daugiau nei dešimtadaliu mažesnėmis metinėmis pajamomis, vis tik džiugina tai, kad tiek Valdybos, akcininkų, tiek ir mūsų vartotojų bendrovei keliamus tikslus įvykdėme, o daugeliu atveju netgi padarėme daugiau nei planuota. Nuosekliai didinome bendrovės investicijas į tinklų modernizavimą ir plėtrą, dar labiau pakėlėme tiekiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės kartelę, žengėme reikšmingus žingsnius veiklos skaitmenizavimo link“, – sako Marius Švaikauskas, „Vilniaus vandenys“ generalinis direktorius.

„Vilniaus vandenų“ Valdybos pirmininkas Adomas Bužinskas taip pat pabrėžia, kad su keliamais tikslais ir uždaviniais praėjusiais metais bendrovė puikiai susidorojo:  „Pernai „Vilniaus vandenys“ žengė reikšmingą žingsnį, didinant investicijas į tinklą ir nuosekliai gerinant vandens vartotojų Vilniaus, Šalčininkų bei Švenčionių bendruomenėse  patirtį. Neabejoju, kad šiais metais bendrovė laikysis tos pačios krypties – išlaikys spartų investavimo tempą, o paslaugų, aptarnavimo kokybės kartelę kilstelės dar aukščiau“.

Lyginant su 2018 m. bendrovės „Vilniaus vandenys“ investicijos į vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros plėtrą išaugo net 3 kartus ir siekė 22 mln. eurų.  (Palyginimui – 2017 m. bendrovės investicijos tebuvo 3,4 mln. eurų. ) Didžiausia investicijų dalis buvo skirta naujo vandens gerinimo įrenginių komplekso Naujoje Vilnioje statybai (beveik 2,4 mln. investicijų), Vandentiekio ir nuotekų tinklo statybai (2,5 mln. eurų investicijų), Slėginio magistralinio nuotekų tinklo rekonstrukcijai (beveik 1,9 mln. eurų), Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai bei Savitakinių nuotekų tinklų rekonstrukcijai (po 1,4 mln. eurų).

Praėjusiais metais bendrovė nutiesė per 24 km vandentiekio ir 30 km nuotekų tinklų, dar beveik 14 km tinklų rekonstravo. Gerinant tiekiamos vandens kokybę Naujamiesčio ir Žemųjų Panerių gyventojams, bendrovės specialistai išplovė 11,2 km magistralinių vandentiekio tinklų (nors nebuvo įtraukta į bendrovės 2019 m. planus), investavo į vandenviečių remontą, gėrimo įrenginių – gertuvių – viešosiose vietose bei mokyklose įrengimą.

2019 m. „Vilniaus vandenų“ klientų skaičius išaugo 6 tūkst. ir dabar siekia beveik 261 tūkst. Spartesnį nei įprasta klientų skaičių augimą sąlygojo bendrovės investicijos į infrastruktūrą, spartesnis naujų vartotojų prijungimo prie tinklo procesas (naujų klientų įrenginių prijungimo prie tinklo trukmė pernai sutrumpinta daugiau nei dvigubai, nuo 19 iki 8 d. d), bendrovės pastangos populiarinti teikiamas paslaugas klientų tarpe.

Vykdydama įsipareigojimus, „Vilniaus vandenys“ praėjusiais metais nuosekliai augino klientų pasitikėjimą. Trečius metus iš eilės matuojamas klientų pasitenkinimo bendrove, jos teikiamomis paslaugomis ir aptarnavimo kokybe indeksas pernai šoktelėjo į viršų 2 balais (nuo 70 iki 72) ir šalies bei pasaulio kontekste viršija bendrą Lietuvos, taip pat JAV-Europos vidurkį. Ta pati tendencija išlieka ir šiemet. Vilniaus miesto savivaldybės atliekamo tyrimo duomenimis I-ąjį šių metų ketvirtį, lyginant su 2019 m. I ketv.  „Vilniaus vandenų“ klientų aptarnavimo balas išaugo 1,7 o paslaugų kokybės – 0,63 punkto ir atitinkamai siekia 7,71 ir 6,6 punkto iš 10 galimų.

Pasak „Vilniaus vandenų“ vadovo, bendrovės kasmet nuosekliai didinamos investicijos į vandens ūkį bei teikiamų paslaugų kokybę duoda teigiamų rezultatų: visa tai lemia tai, kad klientai ne tik labiau pasitiki bendrove, palankiau ją vertina, bet ir patys sąžiningiau elgiasi – tiksliau deklaruoja skaitiklių rodmenis, laiku atsiskaito už suteiktas paslaugas.

Beveik pusė arba 16,26 mln. eurų 2019 m. bendrovės gautų pajamų sudarė pajamos už nuotekų tvarkymą, iš kurių 1,96 mln., vykdant nuotekų užterštumo kontrolę, gauta iš verslo klientų už padidintą taršą. Pernai bendrovė „Vilniaus vandenys“ patikrino 327 stacionarius objektus, kuriems niekada netaikė padidintos savitosios taršos mokesčio. Iš jų net 121 taršos mokestis buvo pradėtas taikyti.

„Pastaraisiais metais fiksuojame didesnę taršą iš gamybos įmonių. Tai verčiantis susimąstyti ir imtis skubių priemonių rodiklis“, – sako M. Švaikauskas.

Reaguojant į tai, praėjusiais metais bendrovėje buvo sukurta Taršos užkardymui skirta grupė, kurios pagrindinis tikslas per artimiausius metus patikrinti iki 500 didžiausių šalies įmonių bei suformuoti praktiką kokioje pramonės šakoje, kokia tarša vyrauja, įpareigoti teršėjus sumokėti už realią taršą ne tik tai kas numatyta nuotekų reglamente.

Pasak „Vilniaus vandenų“ vadovo M. Švaikausko, įvertinus praėjusių metų rezultatus ir dabartinio laikotarpio aktualijas, svarbiausiais šių metų prioritetais tampa darni infrastruktūros plėtra ir nuoseklus klientų patirties gerinimas, griežtesnė nuotekų patekimo į aplinką kontrolė bei prevencija, veiklos efektyvumas bei skaitmenizavimas – nuotolinis rodmenų nuskaitymas, išmaniųjų vandens apskaitos prietaisų diegimas, informacinių sistemų ir elektroninių aptarnavimo kanalų vystymas.

„Vilniaus vandenys“ yra didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį ir tvarkanti nuotekas 261 tūkst. klientų. Per parą bendrovė patiekia apie 93 tūkst. kub. metrų vandens ir surenka bei išvalo daugiau nei 111 tūkst. kub. metrų nuotekų.