„Vilniaus vandenys“ šiais metais planuoja įsigyti rangos darbų už daugiau nei 44 mln. eurų

 

„Vilniaus vandenų“ inicijuojami rangos darbų pirkimai sudomina vis didesnį potencialių tiekėjų skaičių. Per pirmąjį šių metų ketvirtį viename bendrovės rangos darbų pirkime dalyvavo vidutiniškai 7 tiekėjai, kai 2019 m. pirkimuose dalyvavusių tiekėjų skaičiaus vidurkis tesiekė 4.  Šiais metais bendrovė suplanavo per 60 pirkimų rangos darbams, kurių vertė daugiau nei 44 mln. eurų.

„Vilniaus vandenys“ nuosekliai didina investicijas į vandens ir nuotekų tinklų modernizavimą bei naujų tiesimą. Todėl dar šiais metais planuoja beveik pusšimtį milijonų skirti viešųjų pirkimų metu įsigyjamiems rangos darbams. Pasak bendrovės atstovų, tendencijos rinkoje – darbų tempo statybų sektoriuje lėtėjimas ir bendrovės pastangos efektyvinti pirkimų procesą – pirkimo dokumentuose nustatomų reikalavimų supaprastinimas – lemia didėjantį susidomėjimą bendrovės rangos darbų pirkimais.

„Kai rinkoje tiek valstybiniai, tiek ir privatūs darbų užsakymai mažėja, „Vilniaus vandenys“ priešingai – užsakymus didina ir rangos darbams įsigyti skiria milijonines lėšas. Tokiu atveju laimi abi pusės, tiekėjams užtikriname, kad artimiausius metus jie turės darbo, o mes – turime didesnes galimybes rinktis ir pasirinkti  patikimus partnerius bei šiek tiek pigiau įsigyti jų siūlomas kokybiškas paslaugas“, – sako UAB „Vilniaus vandenys“ Veiklos organizavimo tarnybos vadovas Egidijus Anulis.

Pasak bendrovės atstovo, dar vienas reikšmingas faktorius, lemiantis didesnę konkurenciją viešuosiuose pirkimuose, yra tai, kad bendrovė peržiūrėjo ir išgrynino kvalifikacinius reikalavimus rangovams, standartizavo pirkimų formas, nuo šiol tiekėjams leidžiančias paprasčiau pateikti pasiūlymus, o „Vilniaus vandenų“ pirkimų vykdytojams – sumažinti tiekėjų teikiamų pasiūlymų apimtis ir sutrumpinti pasiūlymo vertinimo laiką. Visa tai turi įtakos bendram viešojo pirkimo procedūrų terminui. Ankstesnė bendrovės patirtis, organizuojant viešuosius pirkimus rangos darbams, atskleidė ir tai, kad tiekėjų sprendimą dalyvauti ar nedalyvauti bendrovės pirkimuose vis dažniau lemia pirkimų proceso paprastumas, laikas, kuris jam sugaištamas, bei skaidrumas.

Šiais metais bendrovė „Vilniaus vandenys“ suplanavo per 60 viešųjų pirkimų rangos darbams, kurių preliminari vertė – daugiau nei 44 mln. eurų.  Iš jų nuo metų pradžios bendrovė jau inicijavo kiek daugiau nei 40. Kasmet „Vilniaus vandenų“ viešuosiuose pirkimuose sudalyvauja daugiau nei 1300 tiekėjų.

Kaip jau buvo pranešta, „Vilniaus vandenų“ planuose – iš 2021 metų perkelti 2 mln. Eur vertės darbų, įgyvendinant juos dar šiais metais. Tai – vandentiekio magistralinių tinklų rekonstrukcijos, vandentiekio kolektorių renovavimo, slėginių nuotekų tinklų rekonstrukcijos atskiruose miesto ruožuose darbai. Per trejus metus (2020–2022 m.) į infrastruktūros plėtrą, atnaujinimą bei veiklos skaitmeninimą „Vilniaus vandenys“ iš viso  planuoja investuoti 108,7 mln. Eur – tai 3 kartus daugiau nei 2017–2019 m.

„Vilniaus vandenys“ yra didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį ir tvarkanti nuotekas 261 tūkst. klientų. Per parą bendrovė patiekia apie 93 tūkst. kub. metrų vandens ir surenka bei išvalo daugiau nei 111 tūkst. kub. metrų nuotekų.