Dar daugiau dėmesio vaikų vasaros poilsiui: skelbiamas papildomas vaikų vasaros stovyklų konkursas

 

Vilniaus miesto savivaldybė šią vasarą ypatingą dėmesį skiria vaikų vasaros poilsio užimtumui. Gavus papildomą finansavimą iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, skelbiamas papildomas vaikų vasaros stovyklų konkursas. Gegužės mėnesį mokyklos, įstaigoms ir organizacijoms jau buvo paskirstytos savivaldybės lėšos vaikų vasaros stovykloms organizuoti. Už šias lėšas daugiau nei 9000 vaikų jau pramogauja ar pramogaus 150 įvairiose savivaldybės finansuojamose stovyklose. Papildomu konkursu kviečiame švietimo, kultūros, sporto įstaigas, asociacijas, laisvuosius mokytojus, kitus juridinius asmenis, kurių nuostatuose nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo, veikla teikti paraiškas ir prisidėti prie turiningo vaikų vasaros poilsio organizavimo.

Šiuo konkursu numatoma sudaryti palankesnes sąlygas organizatoriams ir vaikų tėvams įdomiai ir už priimtiną kaina stovyklauti. Konkursui numatyta  skirti 250 000 Eur. Paraiškų tiekėjams numatyta skirti didesnį finansavimą stovyklų organizavimui bei tokiu būdu sumažinti stovyklos kainą tėvams. Organizatoriai už gautas savivaldybės lėšas įsipareigoja užimti ne mažiau kaip 15 vaikų ir ne trumpiau kaip 5 dienas. 40 procentų stovyklos kainos įsipareigoja padengti savivaldybę, o likusius 60 procentų vaikų tėvai, įstaiga, partneriai ar rėmėjai. Šeimoms, esančioms jautresnėje socialinėje situacijoje, savivaldybė finansuos 90 procentų stovyklos kainos. Savivaldybės finansuojamos 5 dienų su nakvyne stovyklos kaina tėvams bus ne didesnė nei 105 Eur.

Tikimasi, kad liepos – rugpjūčio mėnesiais už skirtas papildomas lėšas stovyklose galės atostogauti dar daugiau nei 3000 vaikų.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Konkursui gali būti teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Vienoje stovyklos pamainoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 15 vaikų. Vaikai turi būti užimti ne mažiau kaip 4 valandas per dieną be pertraukų. Vienos stovyklos pamainos trukmė – 5-19 kalendorinių dienų. Viena organizacija gali organizuoti neribotą stovyklos pamainų skaičių, vienas vaikas už  valstybės biudžeto lėšas gali ilsėtis ne ilgiau kaip 19 kalendorinių dienų.

Valstybės biudžeto lėšos skiriamos dieninėms, stacionarioms stovykloms (su laikinu apgyvendinimu) ir mobilioms stovykloms (stovyklaujama keliaujant). Stovyklai gali būti skiriama iki 5 000 (penkių tūkstančių) Eur. Prioritetas teikiamas toms stovykloms, kurioms įgyvendinti numatomas kuo mažesnis tėvų (globėjų) indėlis, bus užimtas didesnis vaikų skaičius, parengta kokybiška, įdomi su įvairiomis veiklomis programa ir pateikta detali, pagrįsta išlaidų sąmata.

Savivaldybė kviečia pateikti paraiškas iki 2020 m. birželio 29 d. 17 val. (vėliau paraiškos nebus priimamos). Paraiškos gali būti pateikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą: https://paslaugos.vilnius.lt/Projektų rėmimo konkursai

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas, tel. 8 694 65 313, el. paštu: marius.labanauskas@vilnius.lt

PRIEDAI:

  1. Vaikų vasaros stovyklų konkurso nuostatai
  2. 1 priedas Elektroninė paraiška
  3. 2 priedas Konkurso detali paraiška
  4. 3 priedas Stovyklos finansavimo sutartis
  5. 4 priedas konkurso patikslinta elektroninė paraiška
  6. 5 priedas Patikslintas veiklos planas
  7. 6 priedas stovyklos išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas
  8. 7 priedas Stovyklos veiklos ataskaita
  9. 8 priedas Vaikų sąrašas
  10. Vaikų vasaros stovyklų paraiškų vertinimo nuostatai