Pratęsiamas paraiškų sostinės sporto įstaigoms gauti nuomos lengvatas, terminas

 

Vilniaus miesto savivaldybei prieš kelias savaites priėmus rezoliuciją dėl pagalbos sostinės sportui, paveiktam koronaviruso pandemijos, sektoriaus atstovai gali pretenduoti į nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatas. Iniciatyva skirta sumažinti Vilniaus sporto ir sveikatingumo įstaigų patiriamus nuostolius dėl neturėjimo galimybės įprastai vykdyti planuotos veiklos.

„Suprasdami nepavydėtiną situaciją, kurioje atsidūrė sostinės sporto mokyklos ir sveikatingumo įstaigos, nutarėme ištiesti jiems itin reikalingą pagalbos ranką. Po intensyvių diskusijų su įstaigų atstovais nutarėme, jog finansinės naštos sumažinimas jiems būtų itin reikšminga parama. Suteikdami galimybę atleisti sporto ir sveikatingumo paskirties nekilnojamojo turto objektų valdytojus nuo nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčių užtikrinsime šių, miestiečiams ir ypač augantiems Vilniaus talentams, reikalingų paslaugų tęstinumą“, – pabrėžė Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas.

Visi sporto ir sveikatingumo paskirties nekilnojamojo turto objektų valdytojai gali kreiptis dėl mokestinių lengvatų. Prašymus lengvatoms gauti prašoma pateikti iki š.m. birželio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyriui el. paštu edita.zilinskiene@vilnius.lt ir erika.kurockina@vilnius.lt.

Kartu su prašymu prašoma pateikti šią informaciją:

– žemės / nekilnojamojo turto / valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų kopijas (preliminarias 2020 m. deklaracijas), prie deklaracijos (-ų) pridedant laisvos formos lentelę, kurioje būtų nurodytas nekilnojamojo turto objekto (ir /(ar) sklypo), kuriam teikiama lengvata, adresas, unikalus numeris, vertė;

– pažymą apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybių biudžetais bei fondais;

– pažymą  apie vidutinį darbuotojų mėnesio atlyginimą;

– pažymas apie darbuotojų deklaruojamą gyvenamąją vietą;

– kitą, Jūsų manymu, svarbią informaciją, pavyzdžiui, informaciją dėl patirtų nuostolių, įrodymus (rašytinius susitarimus), kad turto savininkas tuo laikotarpiu netaiko turto nuomos mokesčio nuomininkams, ir kitą svarią informaciją, kurios pagrindu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos komitetai galėtų objektyviai įvertinti prašymo suteikti mokesčių lengvatą pagrįstumą.