Sostinės savivaldybė kviečiasi verslo profesionalus į miesto įmonių valdybas

Vilniaus miesto savivaldybė kviečiasi verslo lyderius, profesionalus į tris savivaldybės įmonių valdybas – prasideda atrankos į „Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus“ bei „Vilniaus apšvietimo“ nepriklausomų valdybos narių vietas, netrukus bus ieškoma ir į UAB „Grinda“ valdybos nario (-ės). Nepriklausomų profesionalų patirtis, lyderystė, geroji verslo valdymo praktika padeda Vilniaus savivaldybei užtikrinti kontroliuojamų įmonių skaidrumą ir veiklos efektyvumą.


Po vieną nepriklausomą valdybos narį kviečiama į „Grindą“, „Vilniaus apšvietimą“, ir trijų narių ieškoma į savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“. Tikimasi, kad naujieji valdybos nariai prisidės prie šių savivaldybės įmonių veiklos modernumo, atvirumo, efektyvumo. Be to, nepriklausomų ekspertų buvimas padeda depolitizuoti įmonių veiklą, daro jas kuo mažiau priklausomas.

„Siekiame, kad visose sostinės savivaldybės įmonių valdybose būtų daugiau nei pusė nepriklausomų valdybos narių. Taip užtikriname skaidresnį kontroliuojamų įmonių valdymą. Įmonių valdybose norime matyti savo sričių profesionalus, kurie savo turima patirtimi ženkliai prisideda prie sklandesnio įmonės valdymo, inovacijų kūrimo. Kviečiame dalyvauti atrankose ir prisidėti prie veržlaus, modernaus miesto augimo tuos, kurie turi geriausias kompetencijas“, – kviečia Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vadovė Lina Koriznienė.


Kiek laiko pareikalauja stebėtojų tarybos ar valdybos nario pareigos – priklauso nuo atskiros įmonės specifikos, esamos situacijos, iškilusių problemų sudėtingumo. Vidutiniškai valdybos narys turėtų skirti 2-3 dienas, o valdybos pirmininkas 3-4 dienas per mėnesį darbui, susijusiam su valdybos nario pareigomis, bei pasiruošimui ir dalyvavimui valdybos posėdžiuose. Nepriklausomi valdybos nariai skiriami 4 metų kadencijai.

Nepriklausomiems valdybos nariams mokamas atlygis, kurį nustato akcininkų susirinkimas. Rekomenduojama, kad valstybės valdomose bendrovėse valdybos ar stebėtojų tarybos nario atlygis neviršytų 1/4 bendrovės vadovui nustatyto viso atlygio, o valdybos pirmininko – 1/3 tokio atlygio dydžio. Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme nustatyta, kad valdybos nariui išmokama suma per mėnesį negali būti didesnė kaip 1/5 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Iš potencialių nepriklausomų valdybų narių tikimasi, kad jie turi aukščiausio lygmens vadovo darbo patirties, yra nepriekaištingos reputacijos, savo srities lyderiai, turintys patirties kolegialiuose organuose ir tarptautinėse kompanijose. Reikalavimai suformuoti savivaldybės, konkrečios įmonės išmanančių specialistų bei Stebėsenos ir prognozių agentūros, kuri turi patariamąjį balsą, nustatant reikalavimus kandidatams.

Pirminę atranką atliks personalo atrankos kompanija, kuri vertins kandidatus, o galutinį žodį tars savivaldybės Administracijos sudaryta atrankos komisija.

Daugiau informacijos apie atrankas: https://vilnius.lt/lt/personalas-ir-teise/karjera/darbo-skelbimas/?id=6227 ir čia: https://vilnius.lt/lt/personalas-ir-teise/karjera/darbo-skelbimas/?id=6211