Mecenato ženklelis įteiktas vilniečiui Rimantui Kraujaliui

Šių dienų mecenatai augina ateities lyderius, prisideda prie svarbių išradimų, įkvepia ir palaiko talentingus Vilniaus kūrėjus – sostinės savivaldybės meras Remigijus Šimašius šią ir kitą savaitę lankosi ir mecenatų ženkleliais apdovanoja ne vieną geradarį sostinėje. Šiandien mecenato ženklas įteiktas Rimantui Kraujaliui, „Eksma“ grupės vadybos pirmininkui. Mecenatas drauge su didžiule lazerių kūrėjų ir gamintojų bendruomene daug investavo į savo miesto ateitį – parėmė Vilniaus universitetą net 300 tūkst. Eur.

Mecenato vardas ir ženklelis – simbolinis įvertinimas labai reikšmingos veiklos, kuri vysto ir augina miestą, kuria bendruomenės gerovę ir savo pavyzdžiu skatina ir kitas privačias iniciatyvas prisidėti prie kultūros, meno, mokslų vystymo.

„Man didelė garbė įteikti ženklelį mecenatui ir visam kolektyvui, kuris prisidėjo prie bendro labo, nes tai ką jūs visi darote ir pasiūlote pasauliui, sukuria didžiulę vertę, yra postūmis visai industrijai. Visų vilniečių vardu dėkoju už įkvėpimą, už tai kad sugebate ne tik uždirbti, sukaupti, bet ir iš širdies pasidalinti – tai didžiulė dovana Universitetui, kuris dėl to gali transformuotis, augti, tarptautiškėti, neužmigti ant laurų ir judėti pirmyn“, – dėkojo Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

„Ekspla“ komandos apsuptyje gavęs mecenato ženklelį, Rimantas Kraujalis papasakojo apie intencijas, kurių vedami jie nusprendė imtis mecenatystės: „Tai visos lazerių bendruomenės, akcininkų, kurių per 60, komandos nuopelnas. Mūsų iniciatyva gal ne visiems suprantama, bet dauguma juk puikiai suvokia, kad išsilavinimas yra pagrindinis turtas Lietuvoje. Mums viduje labai rūpi, kad tikrojo išsilavinimo būtų kuo daugiau. Didžioji dauguma mūsų bendruomenės esame buvę VU auklėtiniai, tad mums norisi, kad Universitetas modernėtų. Mūsų komandoje dirba žmonės, kurie išmano, kur reikia investuoti ir tai jų indėlis į Universitetą“.

Savivaldybės mecenato vardas sostinėje suteikiamas savivaldybės Tarybos sprendimu, atsižvelgus į Mecenavimo tarybos, kurią steigia Vyriausybė, siūlymus.

Mecenatų vardai taip pat suteikti verslininkui, bendrovės „Žabolis ir partneriai“ steigėjui ir vadovui Alvydui Žaboliui, uždarajai akcinei bendrovei „Light Conversion“, kuriai atstovauja prof. Algis Petras Piskarskas – Lietuvos lazerių asociacijos prezidentas, habilituotas gamtos mokslų daktaras, akademikas, vienas iš „Light Conversion“ steigėjų. Taip pat – uždarajai akcinei bendrovei „Ekspla“, kuriai atstovauja VU tarybos pirmininkas Rimantas Kraujalis, investuotojui, vienam iš Lietuvos medicinos studentų asociacijos steigėjų Nerijui Numai bei verslininkui, „Linas Agro Group“ valdybos pirmininkui, įkūrėjui ir pagrindiniam akcininkui, „Akola ApS“ pagrindiniam akcininkui Dariui Zubui.

Visi kartu „Vilniaus universiteto fondui“ jie paskyrė 1,5 mln. eurų paramą. Skirdami po 300 tūkst. eurų paramą Vilniaus universiteto fondui, šie mecenatai reikšmingai prisidėjo prie visuomenės gerovės projektų įgyvendinimo.

Paramos fondas „Vilniaus universiteto fondas“ įsteigtas 2016 m. yra pirmasis universitetinis neliečiamo kapitalo fondas Lietuvoje. Fondas telkia mecenatus, kurie investuoja į šalies aukštojo mokslo progresą skirdami lėšas profesionaliai valdomam investuojamam kapitalui, kurio grąža naudojama Vilniaus universiteto bendruomenės poreikiams, mokslo ir studijų kokybei kelti bei universiteto konkurencingumui užtikrinti. Tik kokybiško išsilavinimo reikšmę suprantančių rėmėjų dėka fondas gali ugdyti ateities lyderius, prisidėti prie mokslo pažangos ir įgyvendinti kitas ambicingas iniciatyvas.

Mecenatų skirta parama yra panaudota fondo neliečiamam kapitalui formuoti, o iš investavimo gautos pajamos bus skirstomos – pirmiausiai, stipendijoms talentingiausiems studentams, studentų, dėstytojų, mokslininkų stažuotėms, gabiausių dėstytojų iš užsienio vizitams, nuolatiniams etatams. Vėliau – studijų programoms atnaujinti (globalius poreikius atitinkančių įgūdžių formavimui), moksliniams tyrimams (aukštos pridėtinės vertės tyrimų skatinimui), infrastruktūrai (mokslo ir studijų kokybės gerinimui). Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. fondo dėka Vilniaus universitete studijuos studentai iš užsienio, dėstys dėstytojai su užsienio patirtimi, kuo siekiama didinti VU konkurencingumą tarptautiniu mastu.

 

Mecenavimo įstatymas priimtas 2018 m. gegužės 24 d. Pagal Mecenavimo įstatymą, savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra daugiau kaip 25 000, arba savivaldybės, kuriai suteiktas Lietuvos Respublikos kurorto statusas, mecenato vardas suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 250 tūkst. eurų dydžio paramą mecenuojamam projektui (projektams) įgyvendinti savivaldybės lygmeniu.