„Grinda“ investuoja į darbo našumo didinimą

 

Siekdama didinti darbo našumą, Vilniaus „Grinda“  investuoja į specializuotos technikos parko plėtrą – įsigijo du modernius asfaltbetonio klotuvus.

„Grinda” sėkmingai dalyvauja viešųjų pirkimų konkursuose ne tik Vilniaus mieste, bet ir kitose Lietuvos savivaldybėse. Per pastaruosius kelerius skirdama nuolatinį dėmesį darbuotojų kvalifikacijai, našios technikos įsigijimui, sąnaudų ir darbo kokybės vadybai, „Grinda” tapo viena geriausiai dirbančių Lietuvos inžinerinių statybos įmonių, galinčių konkuruoti nacionaliniu mastu.

„Norėdami išlaikyti aukštą konkurencingumo lygį, nuolat keliame darbuotojų kvalifikaciją,  atnaujiname technikos parką bei darbo priemones, geriname darbo sąlygas. Įsigytų asfaltbetonio klotuvų našumas yra 40 proc. didesnis nei senųjų. Naujai įsigyta technika mums leidžia dirbti dar greičiau ir kokybiškiau. Visa tai labai svarbu norint išlikti aktyviems ir vertinamiems statybos rinkoje“, – sako UAB „Grinda“ direktorius Kęstutis Vaicekiūtis.

Įsigyti klotuvai asfaltbetonio mišiniams keliuose ir įvairaus dydžio aikštelėse kloti pagaminti 2020 metais. Mažojo klotuvo didžiausias klojamos dangos plotis siekia 2 m, papildomai praplatinus – 3 metrus. Šis galingas klotuvas sukurtas tokiems kelių remontui ir statybos darbams, kai klojimo plotis mažas – siauriems pravažiavimams, dviračių bei pėsčiųjų takams. Didžiojo klotuvo darbinis plotis yra 5 m, praplatinus – 6,5 metro. Juo asfaltuojamos plačios gatvės ir aikštės.

Abiejų klotuvų varikliai atitinka griežčiausius „Tier 4f“ deginių emisijos standartus. Klotuvai –automatizuoti, juose įdiegtos monitoringo sistemos, teikiančios duomenis apie pagrindinius variklio ir viso įrenginio darbo parametrus, darbo valandų skaičių, buvimo vietą, degalų sąnaudas.
Klotuvuose taip pat įmontuota pagrindinių mazgų parametrų automatinio nustatymo sistema. Po pertraukos arba pervažiavus iš vienos darbo vietos į kitą atminties funkcija leidžia parengti mašiną darbui išlaikant anksčiau nustatytus parametrus.

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) paskelbtame statybos įmonių, kurios per 2020 metų pirmąjį pusmetį į valstybės sąskaitas pervedė daugiausia mokesčių ir įmokų, sąraše UAB „Grinda“ yra 8 vietoje. Mokesčių ir įmokų į biudžetą dydis atspindi bendrovės veiklos apimtis, kurios nuosekliai auga netgi įvertinant sumažintus teikiamų paslaugų įkainius.  Lyginant su praėjusiais metais, bendrovė sumokėjo net 508 tūkst. eurų (32 proc.) daugiau mokesčių nei 2019 m.