Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

Negyvenamosios patalpos ir inžineriniai statiniai:

Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos kaina
per
mėnesį Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos
pobūdį
Nuomos laikotarpis Pradinis
įnašas
Eur
Registracija
telefonu dėl
apžiūros
Dalyviai ir laimėtojai (informacija pateikiama įvykus konkursui)
Vinkšnų g. 6 68,28 1 Negyvenamosios patalpos (ind.: 1-(1-3); unikalus Nr. 1394-0001-0020) Sandėliavimo veiklai vykdyti 5 metai 204,84 +370 698 45387       211 2182 MB „Statoras“ – Laimėtojas.
J. Basanavičiaus g. 29 68,85 5,38 Patalpos antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais 3-(6, 8), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 3-(1, 10), esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 1094-0119-0018:0019) Administracinei ar
paslaugų veiklai vykdyti
5 metai 1111,24 211 2251
J. Tiškevičiaus g. 1A 232,16 0,30 Valgyklos pastatas (unikalus Nr. 4196-3019-0029), plane pažymėtas 2M1/p Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 208,94 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 70,12 6,56 Patalpos požeminėje perėjoje, plane pažymėtos indeksais R-3 ir R-4, esančios negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1379,96 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,50 6,56 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-18, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 698,64 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 35,49 6,56 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-19, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 698,44 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 38,86 6,56 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-2, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 764,76 211 2251
Konstitucijos pr. 3A* 37,01 6,56 Patalpa požeminėje perėjoje, plane pažymėta indeksu R-21, esanti negyvenamosiose patalpose (unikalus Nr. 4400-0358-3155:4303) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 728,36 211 2251
Klaipėdos g. 5 53 5,56 Pastatas (unikalus Nr. 4400-2833-2101), pažymėtas plane 6I1/p Pagalbinėms reikmėms, neįrengiant gyvenamųjų patalpų 5 metai 884,04 211 2287
Ateities g. 2029,80 0,67 (kaina su PVM) 2029,80 (dviejų tūkstančių dvidešimt devynių ir aštuoniasdešimties šimtųjų) kv. m (iš 2629,80 (dviejų tūkstančių šešių šimtų dvidešimt devynių ir aštuoniasdešimties šimtųjų) kv. m) ploto aikštelė, plane pažymėta indeksais b1 ir b2 (unikalus Nr. 4400-2025-7018) Vairavimo mokymo paslaugoms teikti 5 metai 4079,90 211 2348
Vilniaus g. 6, Grigiškėse 112,84 5,44 Patalpos pirmame aukšte, plane pažymėtos indeksais 1-(24-28), su dalimi bendrojo naudojimo patalpos, pažymėtos indeksu 1-1, esančios administraciniame pastate (unikalus Nr. 7995-9003-7011) Prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 1841,55 211 2251
A. Goštauto g. 2-1B 56,33 5,84 Negyvenamosios patalpos pusrūsyje, plane pažymėtos indeksais 38-(1-6), esančios negyvenamosiose patalpose (1096-0010-4010:0054) Administracinei, socialinei ar kultūrinei veiklai vykdyti 5 metai 986,90 211 2206

* papildomos sąlygos nurodytos prie kitų konkurso sąlygų.

Patalpų apžiūra galima nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. iki 2020 m. rugsėjo 8 d. darbo dienomis 9-15 val., 2020 m. rugsėjo 9 d. 9-14 val. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais. Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę.

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. iki 2020 m. rugsėjo 9 d. iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriuje (terminale spausti 4). Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę.

Konkursas vyks 2020 m. rugsėjo 10 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.). Būtinai reikia dėvėti apsauginę veido kaukę.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Daugiau informacijos bei nuomojamų patalpų sąrašą ir konkursų sąlygas galima rasti internetiniame puslapyje adresu http://www.vilnius.lt/, skiltyse Finansai ir turtas bei Turtas.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia konkurso organizatoriaus įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta ne konfidenciali informacija ir šie dokumentai:

 Voke turi būti nurodyta:

 Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.

  1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  2. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  4. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.
  5. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
  6. Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

* Kitos konkurso sąlygos:

  • Patalpos išnuomojamos lentelėje nurodytam terminui.
  • Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties Tvarkos aprašo 25 punkte nustatytu laiku, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju Komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį.
  • Jei skelbiant viešą nuomos konkursą patalpose yra nuomininkai, nuomos sutartis pasirašoma nuomininkams atlaisvinus ir grąžinus patalpas.
  • Atkreipiame dėmesį, kad šiais metais bus pradėti projektavimo darbai dėl požeminės perėjos dalies (nuo upės pusės), esančios Konstitucijos pr. 3A, rekonstrukcijos. Jeigu nuomos sutarties laikotarpiu prasidėtų požeminės perėjos Konstitucijos pr. 3A, Vilniuje, rekonstrukcijos darbai ir nuomininkai negalėtų tam tikrą laikotarpį naudotis išsinuomotomis patalpomis, tai šie nuomininkai tam tikrą laikotarpį galės būti atleisti nuo nuompinigių mokėjimo. Išsamesnė informacija bus suteikiama šiuo kontaktiniu Tel. (8 5) 211 2251.

 Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.