Ką apdovanotumėt „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“

 

Iki rugsėjo 22 d. kviečiame siūlyti kandidatus gauti apdovanojimą atminimo ženklą „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“. Atminimo ženklą gali gauti nuoširdžiai ir atsakingai dirbantys, pasiekę puikių rezultatų įvairiose savivaldos bendruomenės srityse: aplinkos apsaugos, sveikatos ir socialinių reikalų, kultūros, meno ir sporto, švietimo ir mokslo, priešgaisrinės apsaugos ir teisėsaugos, turizmo, laisvalaikio ir pramogų, ūkio, verslo ir paslaugų, bendruomenės telkimo, labdaros, paramos, savanorystės, tautinių bendrijų ir tarptautinio bendradarbiavimo, savivaldos politikos, administravimo ir viešojo intereso gynimo srityse, taip pat Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos, seniūnijos ir kitoje veikloje.

Vilniaus miesto savivaldybės atminimo ženklas „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ tradiciškai įteikiamas Vilniaus rotušėje Vietos savivaldos dieną – spalio 9-ąją.

Pasiūlymus ką apdovanoti gali teikti Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovai, Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovai. Teikime nurodoma: kandidato vardas (vardai), pavardė, darbovietė, pareigos, trumpa charakteristika ir nuopelnai.

Kviečiame kandidatus teikti raštu – Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros skyriui.
Teirautis tel. 85 211 2416, ausra.kiskuniene@vilnius.lt

Pridedame apdovanojimų nuostatus.