Nauja socialinių paslaugų infrastruktūra Vilniui leis kompleksiškai rūpintis senjorų ir neįgaliųjų poreikiais

 

Vilniaus miesto Taryba pritarė sprendimui perimti savivaldybės nuosavybėn iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešosios įstaigos „Senevita“ savininko teises ir pareigas bei biudžetinės įstaigos Senjorų socialinės globos namų (SSGN) savininko teises, pareigas ir turtą.

Šių įstaigų perėmimu siekiama pagerinti socialinės globos paslaugų (senelių namų) prieinamumą ir kokybę vilniečiams. Šiuo metu paslaugos jose teikiamos 60 procentų vilniečių, o likusi dalis klientų yra kitų savivaldybių gyventojai. Be to, šio sprendimo dėka, bus galima išryškinti miesto gyventojų poreikius ir geriau suprasti, kaip vilniečiai naudojasi sukurta nauja socialinių paslaugų infrastruktūra.

Svarbiausia – Vilniaus miesto savivaldybė įgis visus svertus kompleksiškai spręsti senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų socialinių paslaugų poreikio ir jų prieinamumo klausimus bei įgyvendinti jai suteiktas funkcijas.

„Nuolat augančiam Vilniui, į kurį paskui vaikus iš regionų neretai atkeliauja ir tėvai, vis aktualesnė socialinės globos paslaugų pasiūla, – komentavo Vilniaus miesto mero pavaduotojas Vytautas Mitalas. – Problema tai, kad eilės anaiptol nemažėja, vilniečiams teikiant prioritetą būtent sostinėje esantiems socialinės globos namams – taip patogiau rūpintis artimaisiais, o ir pačios įstaigos įsikūrusios patogiose ir gražiose vietose. Tad savivaldybei, akivaizdu, teks spręsti šį poreikį įvertinant esamą infrastruktūrą (žemės sklypus ir kitus privalumus) bei naudojantis visomis galimybėmis ją plėsti bei gerinti.“

Pasak Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus vedėjos Nadeždos Buinickienės, iki šiol eiles ir siuntimus į šias įstaigas išduodavo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, o perėmus įstaigas savo žinion Tarybos sprendimu bus galima nustatyti ir kitą tvarką – galbūt priimti tik vilniečius, taip bent iš dalies atliepiant šiandienį globos namų senjorams poreikį.

VšĮ „Senevita“, užtikrinančioje ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims, kurie dėl garbaus amžiaus, negalios ar silpnos sveikatos negali gyventi savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, šiuo metu globojama 280 asmenų. Daugiau nei pusė jų, 166, yra Vilniaus miesto gyventojai.

SSGN misija – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, taip pat asmenims, sergantiems Alzheimerio ir Parkinsono ligomis bei senatvine demencija, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Šiuo metu SSGN socialinę globą gauna 229 senyvo amžiaus asmenų.

Papildomų savivaldybės biudžeto lėšų nei VšĮ „Senevita“, nei SSGN išlaikymui skirti neplanuojama.

2020 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimu jau buvo nutarta perimti savivaldybės nuosavybėn iš ministerijos SSGN savininko teises ir pareigas į nekilnojamąjį turtą, esantį Kalvarijų g. 323, Vilniuje.

Vilniuje šiuo metu yra šešios tokias paslaugas teikiančios įstaigos – VšĮ Senevita, BĮ Senjorų socialinės globos namai, VšĮ Sevilis, VŠĮ Antavilių pensionatas, Tremtinių namai, BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai.