Per mokinių rudens atostogas vaikai pramogaus stovyklose: trečią kartą šiais metais skelbiamas mokinių stovyklų konkursas

 

Šį rudenį Vilniaus miesto mokyklose besimokantys vaikai ir per rudens mokinių atostogas neliks be dėmesio. Už Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirtas papildomas lėšas vaikų neformaliojo švietimo veikloms organizuoti, Vilniaus miesto savivaldybė jau trečią kartą šiais metais organizuoja vaikų stovyklų konkursą. Gegužės mėnesį mokykloms, įstaigoms ir organizacijoms jau buvo paskirstytos savivaldybės lėšos vaikų vasaros stovykloms organizuoti. Už šias lėšas daugiau nei 7200 vaikų pramogavo 150 įvairiose savivaldybės finansuojamose stovyklose. Birželio mėnesį buvo organizuotas papildomas konkursas, liepos-rugpjūčio mėnesiais 4000 vaikų stovyklavo 84 finansuotose stovyklose.

„Ypatingai džiugina, kad šiais metais, po užsitęsusio nuotolinio mokymosi iš namų, galime vaikams sudaryti galimybes prasmingai leisti  laiką tiek vasaros, tieks rudens atostogų metu. Šiuo iššūkių pilnu laikotarpiu svarbiausia privalome užtikrinti saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas, tačiau tuo pačiu ieškome ir randame naujų idėjų kaip vaikams suteikti kuo daugiau pozityvių emocijų. Tikimės aktyvaus švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų įsitraukimo į konkursą ir lauksime įdomių, aktyvių, netradicinių veiklų, kurias galėsime pasiūlyti mūsų miesto mokiniams rudens atostogų metu“, – kalbėjo sostines mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Vaikų rudens stovyklų konkursu kviečiame Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotus švietimo, kultūros, sporto įstaigas, asociacijas, laisvuosius mokytojus, kitus juridinius asmenis, kurių nuostatuose nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo, veikla teikti paraiškas ir prisidėti prie turiningo vaikų rudens atostogų organizavimo.

Šiuo konkursu numatoma sudaryti palankesnes sąlygas organizatoriams ir vaikų tėvams įdomiai ir už priimtiną kaina stovyklauti. Paraiškų tiekėjams numatyta skirti didesnį finansavimą stovyklų organizavimui bei tokiu būdu sumažinti stovyklos kainą tėvams. Organizatoriai už gautas valstybės lėšas įsipareigoja užimti ne mažiau kaip 15 vaikų ir ne trumpiau kaip 5 dienas. 40 procentų stovyklos kainos įsipareigoja padengti valstybė, o likusius 60 procentų vaikų tėvai, įstaiga, partneriai ar rėmėjai. Šeimoms, esančioms jautresnėje socialinėje situacijoje, valstybė finansuos 90 procentų stovyklos kainos, o vaikų, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, net  95 procentus stovyklos kainos finansuos valstybė.

Tikimės, kad rudens atostogų metu už skirtas papildomas lėšas stovyklose galės prasmingai leisti laiką apie 4000 vaikų.

Konkursui gali būti teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Vienoje stovyklos pamainoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 15 vaikų. Vaikai turi būti užimti ne mažiau kaip 4 valandas per dieną be pertraukų. Vienos stovyklos pamainos trukmė – 5-7  kalendorinės dienos. Viena organizacija gali organizuoti neribotą stovyklos pamainų skaičių, vienas vaikas už  valstybės biudžeto lėšas gali ilsėtis ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas.

Valstybės biudžeto lėšos skiriamos tik dieninėms stovykloms. Stovyklai gali būti skiriama iki 5 000 (penkių tūkstančių) Eur. Prioritetas teikiamas toms stovykloms, kurioms įgyvendinti numatomas kuo mažesnis tėvų (globėjų) indėlis, bus užimtas didesnis vaikų skaičius, parengta kokybiška, įdomi su įvairiomis veiklomis programa ir pateikta detali, pagrįsta išlaidų sąmata.

Savivaldybė kviečia pateikti paraiškas iki 2020 m. spalio 16 d. 17 val. (vėliau paraiškos nebus priimamos). Paraiškos gali būti pateikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą: https://paslaugos.vilnius.lt/Projektų rėmimo konkursai

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas

tel. 8 694 65 313, el. paštu: marius.labanauskas@vilnius.lt

PRIEDAI:

 1. D-1 priedas Elektroninė paraiška
 2. D-2 priedas Konkurso detali paraiška
 3. D-3 priedas Stovyklos finansavimo sutartis
 4. D-5 priedas Patikslintas veiklos planas
 5. D-6 priedas stovyklos išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas
 6. D-7 priedas Stovyklos veiklos ataskaita
 7. D-8 priedas Vaikų sąrašas
 8. D-Vaikų rudens stovyklų paraiškų vertinimo nuostatai
 9. D-Vaikų vasaros stovyklų konkurso nuostatai 09 15
 10. D-Vertinimo lentelė
 11. ISAK AD vaikų rudens stovyklų konkurso nuostatų patvirtinimo