Sostinės mokyklose dirbs kūrybinių sričių profesionalai – įgyvendinama unikali gilaus mokymosi programa

 

Šiais mokslo metais Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus švietimo pažangos centras drauge su kūrėjų asociacija ,,Kūrybinės jungtys“ daliai sostinės mokyklų sudaro galimybes įgyvendinti gilų, tyrinėjimu pagrįstą, mokymosi procesą, ugdant vaikų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitus svarbiausius XXI a. gebėjimus. Šešiose sostinės mokyklose kartu su kūrybinių sričių profesionalais įgyvendinama programa „Tyrinėjimo menas Vilniuje“, kuri jau penktus metus vyksta įvairiose Lietuvos vietovėse.

Šiemet į programą Vilniuje įsitraukė Aleksandro Puškino, Pranciškaus Skorinos, Senvagės, Vasilijaus Kačialovo, „Žaros“ gimnazijos ir Simono Stanevičiaus progimnazija.

Pamokų metu jungiamos skirtingos disciplinos

Įvairių kūrybinių sričių profesionalus vienijančios asociacijos „Kūrybinės jungtys“ drauge su Britų taryba inicijuota programa „Tyrinėjimo menas“ paremta unikalia ugdymo metodika, kai mokykloje dirbantis kūrėjas – aktorius, kino ar teatro režisierius, komunikacijos specialistas, kompozitorius ar mokslininkas – pamokų metu sprendžia konkrečias mokytojų ir mokinių iškeltas problemas bei dalinasi savo profesine patirtimi ir kūrybos įrankiais.

Mokymosi procese jungiamos skirtingos disciplinos (pavyzdžiui, anglų kalba, istorija ir lietuvių kalba arba matematika, istorija ir biologija), naudojami įvairūs kūrybos ir tyrinėjimo metodai. Taip siekiama ugdyti vaikams reikalingus gebėjimus, ypač kūrybingumą ir kritinį mąstymą.

Pasak Mildos Laužikaitės, asociacijos „Kūrybinės jungtys“ vadovės, vienas iš pagrindinių tikslų sukurti erdvę, kurioje mokiniai tiesiogiai dalyvautų mokymosi ir tyrinėjimo procese, patirtų, ką reiškia bendradarbiauti, savarankiškai priimti sprendimus ir išspręsti priimtus iššūkius.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

„XXI a. vaikams reikalingos tokios kompetencijos, kurių neišmoksi atkartodamas informaciją ir užsidaręs klasėje. Gebėjimai kurti konstruktyvius ryšius su kitais, pasitelkti vaizduotę, mąstyti savarankiškai, kritiškai, spręsti netipines problemas siejami su giliu mokymusi, įgyjami per patirtį. O Vilniuje siekti kūrybiško, tyrinėjančio, visus įtraukiančio mokymosi yra labai palankios sąlygos. Pats miestas su savo kultūrinėmis, istorinėmis, verslo, mokslo erdvėmis yra neišsemiamas mokymosi resursas, kurį galima puikiai panaudoti mokykloms partneriaujant su kultūros ir kūrybinio lauko profesionalais“, – teigia Milda Laužikaitė, asociacijos „Kūrybinės jungtys“ vadovė.

mesys penktokams ir reemigrantams

Šių metų programa „Tyrinėjimo menas Vilniuje”  ypatingą dėmesį skirs penktų klasių mokiniams bei reemigrantams. Dalyviai sieks spręsti penktų klasių mokinių adaptacijos mokyklos bendruomenėje problemas ir atrasti veikiančius reemigrantų mokinių integracijos būdus. Planuojama, kad dalyvaujančios mokyklos savo sprendimais ir atradimais dalinsis su kitomis sostinės mokyklomis. Mokslo metų pabaigoje bus parengtos rekomendacijos dėl efektyvios reemigrantų integracijos ir penktokų adaptacijos mokyklose.

„Tyrinėjimo meno Vilniuje“ programa skirta padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų ir įtraukiantį mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kritinį mąstymą, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, padeda sukurti dialogu, bendradarbiavimu pagrįstus santykius, stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje. Jos metu kuriama erdvė mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų partnerystėms, kartu sprendžiami konkretūs mokymosi iššūkiai, kuriami ir išbandomi integruoti, tyrinėjimu, kūryba ir problemų sprendimu pagrįsti ugdymo metodai.