Dalyvaukite apklausoje apie AIE vartojimo politiką

SĮ „Vilniaus planas“ Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu rengia Atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AIE) naudojimo plėtros veiksmų planą Vilniaus miestui iki 2030 m. Rengiant šį planą vykdoma apklausa, skirta išsiaiškinti vilniečių žinojimą ir formuoti AIE vartojimo politiką, planuoti renginių, mokymų, konsultacijų programas, norus. Vilniaus gyventojų apklausa vykdoma iki š. m. sausio 31 d.

2018 metais buvo patvirtinta Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, kuri nubrėžė aiškias kryptis valstybės energetikos sektoriuje – didelis dėmesys turi būti skiriamas AEI plėtrai vykdant didelės apimties projektus bei skatinant vartotojų aktyvumą. Tikimasi, kad apklausos rezultatai padės rengiant ir įgyvendinant visuomenės informavimo ir sąmoningumo ugdymo priemones, teikiant konsultacijas ir rengiant mokymo programas apie AEI plėtojimo ir naudojimo praktines galimybes ir naudą.

Šiuo metu baigiama rengti esamos situacijos apie AIE Vilniuje analizė. Sekančiu etapu planuojama įvertinti AIE plėtros galimybes ir ateities scenarijus.