COVID-19 iššūkiai Vilniuje: toliau planuojant vakcinavimą – išankstinis testavimas

Vilnius pradeda dar vienos tikslinės grupės testavimą greitaisiais serologiniais testais. Išsitirti mobiliuosiuose punktuose jau šiandien kviečiami švietimo įstaigų darbuotojai.

Testavimu, parodančiu, ar žmogus yra sirgęs COVID-19, ir ar turi antikūnų, rengiamasi vasarį planuojamai pradėti šios grupės vakcinacijai. Šis testavimas leis patikslinti švietimo sektoriaus darbuotojams reikiamą vakcinų poreikį, suteiks naudingų duomenų epidemiologinei situacijai įsivertinti bei supaprastins vakcinavimo procesą – kad greitųjų testų nebereikėtų atlikinėti žmogui jau atvykus skiepijimo punktą – tai būna papildomas trukdis.

Kviečiami išsitirti švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų darbuotojai, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmenys, dirbantys specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, taip pat dirbantieji profesinio mokymo įstaigose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas. Tirtis nesiūloma tik žmonėms, kurie persirgo COVID-19 liga per pastarąsias 90 dienų ar jau yra atlikę ir turi teigiamą serologinio antikūnų tyrimo atsakymą per pastarąsias 60 dienų.

Greitaisiais serologiniais – kraujo mėginių tyrimais – nustatomi virusui specifiški IgM ir IgG klasės antikūnai, susidarantys infekcijos metu. IgM klasės antikūnai susidaro per keletą dienų (3–7 dienas) nuo infekcijos pradžios, jų buvimas parodo ankstyvą infekcijos stadiją. IgG klasės antikūnai susidaro vėliau (per 2–3 savaites) ir gali parodyti, kad asmuo buvo užsikrėtęs virusu, bet nebūtinai šiuo metu serga, nešioja ar platina virusą

Į tyrimo vietą šalia mobiliojo punkto (V. Gerulaičio g. 1) reikia ateiti pėsčiomis, automobilius galima palikti šalia esančioje automobilių stovėjimo stotelėje (gyventojai, neturintys galimybių savarankiškai atvykti į testavimo punktą, gali iš anksto užsisakyti pavėžėjimo paslaugą tel. 8 5 211 2555). Su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir parodyti gautą registracijos žinutę su 7 ženklų kodu.

Vilnius greitaisiais serologiniais testais tirti tikslinę švietimo sektoriaus darbuotojų grupę pradeda jau nuo šiandien. Testai bus atliekami kiekvieną dieną (nuo 06.30 iki 21.15 val.).

Informacija apie tyrimo rezultatus bus atsiunčiama trumpąja žinute. Tyrimo metu radus IgG antikūnų, skiepijimas bus atidėtas kitam etapui. SAM kol kas nėra apibrėžusi, po kiek laiko turėtų būti pakartotinai atliekami šie serologiniai testai, tai yra, iš naujo sprendžiama, ar jau rekomenduojama skiepytis.

Užsiregistruoti serologiniams tyrimui reikia internetinėje svetainėje 1808.lt užpildant elektroninę registraciją (greitieji serologiniai testai pedagogams, registravimosi instrukciją rasite čia). Registruojantis reikės darbo vietos – švietimo įstaigos ar kito švietimo teikėjo, įmonės kodo bei prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemonių.

Atkreipiame dėmesį, kad greitaisiais testais nebebus tiriamos  anksčiau sveikatos apsaugos ministro sprendimu ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytos grupės – vaiko teisių apsaugos, kultūros įstaigų, socialiniai darbuotojai, paslaugų, klientų aptarnavimo, viešojo maitinimo sektorių, asmens sveikatos priežiūros sveikatos įstaigų ir kt. darbuotojai.

DUK

Kur galima rasti visą išsitirti kviečiamų švietimo sektoriaus darbuotojų sąrašą? Visos grupės išvardintos sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-147sigalioja 2021-01-27)Dėl tikslinėms grupėms priklausančių asmenų ištyrimo greitaisiais testais organizavimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3968a005fc211eb9dc7b575f08e8bea

Kam nereikia testuotis greitaisiais serologiniais testais? Tiems, kurie sirgo COVID-19 liga per pastarąsias 90 dienų ar turi teigiamą serologinio antikūnų tyrimo atsakymą, gautą per pastarąsias 60 dienų.

Koks testavimo greitaisiais serologiniais antikūnų testais tikslas?  Išsiaiškinti, ar asmuo yra persirgęs COVID-19, t. y. ar kraujyje randama koronaviruso antikūnų, atsirandančių persirgus šia liga.

Ar greitieji serologiniai antikūnų testai naudojami koronaviruso infekcijai diagnozuoti? Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, greitųjų serologinių testų nerekomenduojama naudoti koronaviruso infekcijai diagnozuoti, nes šiuo metu dar nėra pakankamai tyrimų apie jų patikimumą. Dėl šios priežasties jie naudojami, tik siekiant sužinoti apie asmens kraujyje esančio imuninio atsako į virusą produktus – antikūnus, susidariusius žmogaus organizme, vykstantis imuniniam atsakui į koronaviruso infekciją. Tai reiškia, kad greitojo serologinio antikūnų testo rezultatas laikomas teigiamu, kai nustatomas teigiamas IgG arba teigiami IgG ir IgM.

Ar neatlikus greitojo serologinio testo mobiliuosiuose punktuose jis bus daromas  vakcinavimo dieną poliklinikoje? Neatlikus testo mobiliajame punkte, jis bus atliekamas poliklinikoje, testo rezultatas bus gaunamas per 15 min., gavus neigiamą atsakymą bus atlikta vakcinacija.