Informacija apie parengtą žemės sklypo Daugėliškio g. 28 paėmimo visuomenės poreikiams projektą

Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kernavės gatvės rekonstrukcijai atlikti) projektas (toliau – Projektas).

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, atsakingas asmuo – Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vyresnioji specialistė Daiva Tenikaitytė, tel. (8 52) 11 24 66, el. paštas daiva.tenikaityte@vilnius.lt.

Projekto rengėjas – Savivaldybės įmonė Vilniaus planas, Lvovo g. 25-102,  LT-09601, Vilnius, atsakingas asmuo – geografė Vida Bujauskienė, el. pastas: vida.bujauskiene@vplanas.lt.

Projekto rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018-06-13 įsakymas Nr. 1P-277-(1.17 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (žemės sklypo Daugėliškio g. 28 (kadastro Nr. 0101/0032:211) dalies) procedūros pradžios“.

Projekto teritorija –1 458 kv. m  žemės sklypas Daugėliškio g. 28 (kad. Nr. 0101/0032:211).

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypą Daugėliškio g. 28 atidalijimo būdu, suformuojant apie 610 kv. m   ploto paimamą visuomenės poreikiams sklypą ir apie 848 kv. m   ploto visuomenės reikmėms nereikalingą sklypą.

Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2021 m. kovo 12 d. iki  26 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-36107. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.