Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Prašymai skirti patalpas saviizoliacijai ir pavežėti į mobilius punktus

Prašymai skirti patalpas saviizoliacijai

Iš užsienio grįžtantys Vilniaus gyventojai, kuriems reikalingos patalpos saviizoliacijai, ne vėliau kaip prieš 24 val. iki atvykimo į Vilnių turi užpildyti šią formą:

LT
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjs_kY6H-HEi9E3O7xmEZrdv2bWrB7dPctgCiG_M5MVClBvA/viewform?usp=sf_link

RU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeFAW9cVAkIgGC9SkTHXcwTSkSjINQ5IzBwAYZgmaQRsabWw/viewform?usp=sf_link

ENG
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW_obRDQJogX5YAmfqKRE0Jv4uRaeoFzBI5sZRJ5GU7JsNsQ/viewform?usp=sf_link


Nuolatiniai Vilniaus gyventojai irgi tam tikromis aplinkybėmis gali gauti patalpas saviizoliacijai. Apie žmogų, lengva forma sergantį COVID-19 liga arba turėjusį sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga asmeniu, savivaldybę informuoja asmens sveikatos priežiūros įstaiga (šeimos gydytojas) arba NVSC specialistas – jeigu asmens gyvenamoji vieta nėra tinkama saviizoliacijai. Savivaldybės darbuotojas, gavęs kontaktinius gyventojo duomenis, susisiekia su juo ir nukreipia  į savivaldybės saviizoliacijai numatytas patalpas.

Informacija izoliacijos klausimais darbo dienomis 9.00-18.00 val. teikiama tel. 8 612 150 92.

Pavežėjimas į mobilius punktus

Dėl pavežėjimo į mobilų punktą vilniečiai gali skambinti telefonu 85 2112 555.

 

1 lentelė. Reikalavimai dėl keliautojų izoliacijos / testavimo nuo 2021-04-12


Priemonė

ES+“ šalių piliečiams ir teisėtai jose gyvenantiems
trečiųjų šalių piliečiams

Registracija NVSC svetainėje

Dar prieš atvykstant į Lietuvą, privaloma užpildyti NVSC anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte. (Pildo visi į Lietuvą atvykstantys asmenys)

Paveiktų šalių sąrašas

Kitos paveiktos šalys – visos kitos EEE šalys + visos trečios šalys (išskyrus tas, kuriose 14 d. naujų atvejų rodiklis yra ≥ 500)

Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės – šalys, kuriose nustatytas SARS-CoV-2 viruso atmainų B.1.351 (501Y.V2) ar P.1 plitimas + šalys, kuriose 14 d. naujų atvejų rodiklis yra ≥ 500

Testavimas

72 val. testas (privalomas) (PGR arba antigeno testas)

Atvykstant vežėjų transportu – prieš įlipant į tranporto priemonę

Atvykus kitais būdais – atsivežti arba atlikti Lietuvoje

yra išimčių

Izoliavimas

10 dienų (privaloma) (neigiamas pirmo tyrimo rezultatas nuo izoliacijos neatleidžia),

galimybė susitrumpinti ne anksčiau, kaip 7-tą dieną atlikus testą (PGR tyrimas, savo lėšomis)

yra išimčių

Išimtys
(2 lentelė)

Vienodos iš visų šalių

Nereikia nei testo, nei izoliuotis

 • Vykstantiems per LT tranzitu

 • Persirgusiems 90 180 d. laikotarpiu (diagnozė patvirtinta PGR arba antigeno testu)

 • Vakcinuotiems ES vaistinių preparatų registre įregistruota vakcina

 • Oficialių delegacijų nariams

Tam kad išimtis būtų pritaikyta, tai įrodančius dokumentus reikia pateikti NVSC specialistams patekimo į šalį vietoje arba el.p. izoliacija@nvsc.lt

Išimtys
(2 lentelė)

Vienodos iš visų šalių

Nereikia testo, reikia izoliuotis

 • Atvykstant keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais testo nereikia:

  • ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, jei jų buvimo LT laikas trumpesnis, nei 72 val. (jei žino, kad liks ilgiau – turi tyrimą atsivežti, jei nepalanuotai lieka LT ilgiau, turi atlikti LT)

  • atvykusiems humanitariniais tikslais (tyrimą turi atlikti atvykę į LT)

 • Atvykstant kitais būdais – ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, jei jų buvimo LT laikas yra trumpesnis nei 72 val. Jei tokie asmenys LT būna ilgiau nei 72 val, jiems tyrimą reikia arba atsivežti, arba atlikti atvykus į Lietuvą.

 • Asmenims iki 16 metų (suėjus 16 m. tyrimas reikalingas)

Išimtys
(2 lentelė)

Vienodos iš visų šalių

Testas reikalingas, bet izoliuotis nereikia

 • Asmenims pagal profesijų sąrašą (2 lentelė)

Tam kad išimtis būtų pritaikyta, tai įrodančius dokumentus reikia pateikti NVSC specialistams patekimo į šalį vietoje arba el.p. izoliacija@nvsc.lt

Leidžiama palikti izoliacijos vietą

Izoliuoti asmenys gali palikti izoliacijos vietą numatytais atvejais (3 lentelė)

Reikalavimai dokumentams

Dokumentas viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų (apie persirgimą / vakcinaciją / testavimą)

Izoliavimo sąlygos

Kitos paveiktos šalys – gali pasivaikščioti, izoliuotis atskirame kambaryje, kartu gyvenantiems izoliuotis nereikia.

Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės – pasivaikščioti negali, izoliuojasi atskirame bute. Jei izoliuojasi su artimaisiais, ir kartu gyvenantiems reikia izoliuotis tam pačiam laikui (nedarbingumas neišduodamas). Nuostata dėl šeimos narių izoliacijos netaikoma nurodytų kategorijų darbuotojams, kurių kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu.

Privaloma laikytis kitų izoliavimosi sąlygų.

 

2 lentelė. Izoliacijos išimtys*, atvykstantiems dėl žemiau nurodytų priežasčių

Išimčių grupės (atvykusiems iš bet kokios šalies, bet kokios šalies piliečiui),
kai kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu

Reikalavimai

asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, diplomatams ir diplomatines atstovybes aptarnaujančiam personalui

Testas privalomas
(72 val.),

izoliacija netaikoma

NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams, tikrosios karo tarnybos kariams

pareigūnams, vykdantiems ekstradicijos, asmenų perdavimo ar perėmimo užduotis

užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu

sveikatos priežiūros specialistams

Jūrininkams, išskyrus įgulų narius, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais

aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 valdymo

iš Baltarusijos Respublikos grįžusiems Lietuvos Respublikos piliečiams – mokytojams, vykdantiems lituanistinį švietimą mokyklose Baltarusijoje bei dvasininkams, vykdantiems sielovadinį darbą Baltarusijoje;

pasienio darbuotojams (t.y. bet kuris darbuotojas, kuris dirba pagal darbo sutartį arba savarankiškai vienos valstybės narės teritorijoje ir gyvena kitos valstybės narės teritorijoje, į kurią paprastai grįžta kasdien arba bent kartą per savaitę), taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantiems Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės sieną asmenims: vykstantiems darbo reikalais, mokiniams, studentams ir stažuotojams

Testas privalomas
(7 d.),

izoliacija netaikoma

tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims, kai Lietuvos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.) (kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu)

Nereikia nei testo,

nei izoliacijos

oficialių delegacijų nariams

asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros  įstaigos dokumentą apie tai, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (patvirtinta PGR ar antigeno testu ne seniau nei prieš 90 180 d iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką) ar vakcinuoti pagal vakcinacijos schemą ES vaistinių preparatų registre įregistruota vakcina (kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu)

Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis (kai jų kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu):

 • reikalavimai dėl testo:

  • jei buvimo LT laikas yra trumpesnis, nei 72 val. testo nereikia (bet jei vežėjas paliko transporto priemonę kitoje šalyje ir skrenda į LT lėktuvu kaip keleivis – testas reikalingas prieš patenkant į lėktuvą, kaip ir kitiems keleiviams)

  • testas reikalingais visais atvejais, jei iš anksto žinoma, kad buvimo LT teritorijoje laikas yra ilgesnis, nei 72 val. (ekipažų ir įgulų nariai, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais ir atvyksta vežėjų transportu turi atsivežti testą; kiti ekipažų ir įgulų nariai, atvykstantys kitais būdais – gali arba tyrimą atsivežti, arba pasidaryti LT)

  • jei tokie asmenys lieka LT ilgiau nei 72 val. neplanuotai, jiems reikia registruotis tyrimui per 24 val.

 • izoliacijos reikalavimai:

  • izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo (izoliacijos terminą galima susitrumpinti, 7 izoliacijos dieną dieną atlikus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą)

  • izoliacija netaikoma, kai:

 • jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką;

 • kai jie vyksta darbo reikalais į Baltarusiją, Estiją, Latviją, Lenkiją ar Kaliningrado sritį, grįžta į per LT 24 val. ir kitoje šalyje neturi artimų kontaktų

Reikalavimai vežėjams

Testas ir izoliacija priklausomai nuo situacijos,

 

*Tam kad išimtis būtų pritaikyta, išimtį įrodančius dokumentus reikia pateikti NVSC specialistams patekimo į šalį vietoje arba elektroniniu paštu izoliacija@nvsc.lt.
Patvirtinimas apie pritaikytą išimtį bus išsiųstas elektroniniu laišku. Iki patvirtinimo gavimo asmenys laikomi izoliuotais asmenimis. Jeigu dokumentai pateikiami oro ar jūrų uoste, izoliacijos išimtis pritaikoma iš karto.

 

3 lentelė. Situacijos, kada izoliuotiems asmenims leidžiama palikti izoliacijos vietą

Leidžiama palikti izoliacijos vietą

Atvykus iš šalių, iš kurių taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės

Atvykus iš kitų paveiktų šalių

nuvykti į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių ją turi pakeisti

Reikalingas NVSC leidimas pakeisti izoliacijos vietą

organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientą

Reikalingas NVSC informavimas

(nereikia – skubiai pagalbai gauti)

NVSC informavimas nereikalingas

nuvykti į ASPĮ ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui

nuvykti į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti

nuvežti savimi negalintį pasirūpinti asmenį į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms

aukšto meistriškumo sportininkai, aukšto meistriškumo sporto specialistai, aukšto meistriškumo sporto instruktoriai, sporto medicinos personalas, gali nuvykti į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas;

nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu ar teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą

anksto užsiregistravus Karštąja koronaviruso linija telefono numeriu 1808 arba užregistravus NVSC nuvykti į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui ar nuvežti ten savimi pasirūpinti negalintį asmenį

NVSC informavimas nereikalingas

Nurodytų kategorijų darbuotojai gali palikti izoliavimo vietą ir  darbo metu gali nuvykti į darbo / verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą:

Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečiai ir teisėtai gyvenantys asmenys, užsieniečiai teisėtai gyvenantys Lietuvos Respublikoje, užsieniečius teisėtai gyvenantys valstybėse, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių sąrašą, taip pat trečiųjų šalių piliečius, atvykstančius į Lietuvos Respubliką darbo funkcijų vykdymui atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu,

Nurodytų kategorijų darbuotojai:

1. paramedikai;

2. asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, įskaitant vaikų, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros darbuotojus;

3. su sveikata susijusių pramonės šakų mokslininkai;

4. farmacijos ir medicinos priemonių pramonės darbuotojai;

5. prekių tiekėjai, visų pirma vaistų, medicinos reikmenų, medicinos priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių, įskaitant jų įrengimą ir priežiūrą, tiekimo grandinės darbuotojai;

6. informacinių ir ryšių technologijų specialistai;

7. informacinių ir ryšių sistemų technikai ir kiti įrangos būtinosios priežiūros technikai;

8. inžinerijos specialistai, pavyzdžiui, energetikos technikai, inžinieriai ir elektros inžinerijos technikai;

9. ypatingos svarbos ar būtinosios infrastruktūros objektuose dirbantys asmenys;

10. mokslo ir inžinerijos specialistai (įskaitant vandens įrenginių technikus);

11. apsaugos tarnybų darbuotojai;

12. ugniagesiai, policijos pareigūnai, kalėjimų prižiūrėtojai, apsaugos pareigūnai, civilinės saugos darbuotojai;

13. maisto gamybos ir perdirbimo bei susijusių sričių specialistai ir techninės priežiūros darbuotojai;

14. maisto ir susijusių produktų mašinų operatoriai (įskaitant maisto gamybos operatorius);

15. žvejai;

16. ypatingos svarbos funkcijas atliekantys viešųjų institucijų, įskaitant tarptautines organizacijas, darbuotojai;

17. asmenys, keliaujantys dėl verslo priežasčių;

18. savo tarnybines pareigas vykdantys žurnalistai;

19. komandiruoti darbuotojai ir sezoniniai darbuotojai;

20. ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis;

21. menininkai (kūrėjai, atlikėjai, kultūros operatoriai ir kt.), dalyvaujantys profesionaliojo meno veikloje.

dalyvauti savo vestuvėse

Neleidžiama

gyvenantys ar dirbantys užsienyje, taip pat asmenys, kuriems būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais, gali išvykti iš Lietuvos nepraėjus izoliavimo laikotarpiui

Informuoti NVSC iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos

https://nvsc.lrv.lt/pranesimas-apie-isvykima-is-lietuvos

Informuoti NVSC iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos

https://nvsc.lrv.lt/pranesimas-apie-isvykima-is-lietuvos

 

Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės

Andoros Kunigaikštystė
Aruba*
Bahreino Karalystė
Belgijos Karalystė
Bermuda*
Bosnija ir Hercegovina
Brazilijos Federacinė Respublika
Bulgarijos Respublika
Čekijos Respublika
Estijos Respublika
Jordanijos Hašimitų Karalystė
Juodkalnija
Kipro Respublika
Kiurasao*
Kosovo Respublika
Kroatijos Respublika
Lenkijos Respublika
Libano Respublika
Nyderlandų Karalystė
Palestina*
Pietų Afrikos Respublika
Prancūzijos Respublika
San Marino Respublika
Serbijos Respublika
Seišelių Respublika
Slovėnijos Respublika
Šiaurės Makedonijos Respublika
Švedijos Karalystė
Turkijos Respublika
Urugvajaus Rytų Respublika
Vengrijos Respublika

Pokyčiai šalių, iš kurių atvykus taikomos sutiprintos priemonės, sąraše:

 • Į šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės, sąrašą įtraukta: Kroatija, Turkija.
 • Išbraukta: Italija, Moldova.