Kuriamas naujas vaikų terapinio ugdymo centras Vilniuje


Vilniaus miesto taryba šiandien pritarė naujo terapinio ugdymo centro „Aplink“ įkūrimui. Toks centras labai reikalingas sostinės vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų ar sunkumų. Centras duris atvertų rugsėjo 1-ąją.

Naujojo centro veikla vyktų per 2 vietas Vilniuje: intensyvios psichosocialinės reabilitacijos programa – Svajonių g. 56, o konsultavimo ir mokymo programa – miesto centre.

„Naujajame centre bus teikiama įvairiapusė socialinė ir sveikatos srities pagalba ir paslaugos, orientuotos į individualius vaiko poreikius ir jo specifinę situaciją, siekiant padėti vaikui sėkmingai funkcionuoti visuomenėje ir pilnai atskleisti jo potencialą. Centre taip pat bus inicijuojami bei vykdomi moksliniai tyrimai, analizės ar kitokio pobūdžio tiriamoji veikla, rengiama ir platinama metodinė medžiaga vaiko ir šeimos gerovės srityje, organizuojami mokymai“, – kalbėjo mero pavaduotojas Tomas Gulbinas.

Lietuvoje nėra nei vieno Terapinio ugdymo centro. Vaikai gydomi ambulatoriškai arba psichiatrinėje ligoninėje, tačiau tai neefektyvu.

Asociatyvi nuotr. Autorius Saulius Žiūra

Moksliniai tyrimai bei užsienio geroji praktika rodo, kad medikamentinis gydymas yra neveiksmingas, reikalingas gydymas taikant terapiją, įtraukiant vaiko tėvus (globėjus) bei mokyklą (pedagogus). Vilniaus praktika rodo, kad dažnai tokie vaikai iškrenta iš švietimo sistemos. Vilniaus mieste 2018 m. iš švietimo sistemos iškrito 1,67 proc. mokinių. Nuo 2019 m. pradėjus teikti tokias paslaugas socialinės globos namų „Gilė“ padalinyje, vaikų būklė gerėjo 17 proc.

Dabartinėje švietimo sistemoje stokojama tinkamų, lygiateisį ir įtraukų ugdymą užtikrinančių sąlygų, o pagalbos teikimas yra per silpnas: trūksta švietimo pagalbos specialistų, stinga tarpinstitucinio bendradarbiavimo. Tėvams (globėjams) dažnai trūksta informacijos, kaip spręsti susidariusias problemas, kokios yra specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo galimybės, kur kreiptis dėl galimos pagalbos ir pan.

Šiuo metu Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklose mokosi beveik 8 tūkst. vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tai sudaro apie 12 proc. visų mokinių,1290 vaikai turi elgesio ir emocijų sutrikimų. Skaičiuojama, kad šis skaičius per pastaruosius dešimt metų paaugo daugiau nei 2 kartus.

Centro steigimui ir plėtojimui šiems metams numatytas apie 457 tūkst. Eur biudžetas, taip pat planuojama pritraukti lėšų iš ES Struktūrinių fondų bei kitų išorinių šaltinių.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]