Vilniaus Taryba skelbia rezoliuciją dėl paminklo Antanui Smetonai

 

Vilniaus miesto taryba šiandien priėmė rezoliuciją, kuria miestas pritarė, kad Vilniuje atsirastų paminklas Prezidentui Antanui Smetonai, tačiau paprašė Vyriausybės stabdyti pernai įvykusio konkurso rezultatų įgyvendinimą. Vilniaus miesto taryba siekia būti įtraukta į paminklo Prezidentui Antanui Smetonai parinkimą ir aktyviai dalyvauti paminklo projekto konkurso komisijoje, sutarti dėl esminių principų ir sąlygų.

Į Kultūros ministerijos organizuoto projekto konkurso komisijos sudėtį nebuvo įtraukti Vilniaus m. savivaldybės atstovai. Vyriausybės prašoma stabdyti 2020 metais suorganizuoto Prezidento Antano Smetonos paminklo konkurso rezultatų įgyvendinimą ir nesudaryti viešojo paslaugų pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju. Miestas pritaria idėjai pastatyti paminklą A. Smetonai, tačiau šia rezoliucija kreipiamasi į Vyriausybę su prašymu į paminklo konkurso komisijos sudėtį įtraukti ir Savivaldybės atstovus, o konkursiniams darbams pateikti skirti pakankamai laiko.

„Šiandien kartu su kitais tarybos nariais vieningai nutarėme, kad siekiant sklandžiai organizuoti istorinės atminties bendrai įamžinimo Vilniuje procesą, turi būti užtikrintas nuoseklus miesto Tarybos įsitraukimas esminiuose įamžinimo proceso etapuose: Tarybai posėdžiuose balsavimu išreiškiant valią dėl konkrečios asmenybės ar įvykio įamžinimo, viską aptariant kartu su miesto bendruomene. Mums, kaip miestui, svarbu kartu apsispręsti dėl geriausios įamžinimui tinkamos vietos, o jeigu planuojamas organizuoti konkursas, sutarti dėl esminių principų ir sąlygų“, – rezoliuciją komentavo mero pavaduotojas Tomas Gulbinas.

Šiuo dokumentu, miesto Taryba įsipareigoja per 2 mėnesius apsvarstyti ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl alternatyvių vietų paminklui Prezidentui Antanui Smetonai pastatyti. O taip pat, įpareigoja miesto savivaldybės administraciją dalyvauti paminklo projekto konkurso komisijoje.

Rezoliucijoje atkreipiamas dėmesys, kad į Kultūros ministerijos organizuoto projekto konkurso komisijos sudėtį nebuvo įtraukti Vilniaus m. savivaldybės atstovai, o kūrėjų vertinimu konkursui paskirtas laikas buvo per trumpas. Be to, Vilniaus m. tarybos Švietimo ir kultūros reikalų komiteto ir Vilniaus m. tarybos Istorinės atminties komisijos išvadose minima, kad paminklui parinktas meninis ir architektūrinis sprendimas yra netinkami, nederinant paminklo statybų su miesto gyventojais bei savivaldybės atstovais.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]