Vilnius suplanavo dalies poliklinikų pertvarką: resursų pergrupavimas naudingas ir medikams, ir pacientams

Platesnis gydymo paslaugų spektras, šeimos gydytojų ir antrinio lygio specialistų pritraukimas, eilių pas gydytojus sumažėjimas, medicininės įrangos atnaujinimas, o tuo pačiu – ir įstaigų veiklos optimizavimas bei resursų taupymas. Tokie pokyčiai, šiandien pritarus miesto Tarybai, įvyks keliose Vilniaus poliklinikose.

Tarybos sprendimu Lazdynų poliklinika bus reorganizuojama prijungiant ją prie Karoliniškių poliklinikos, o Naujininkų poliklinika – prijungiant ją prie Naujosios Vilnios poliklinikos. Pacientams dėl šių reorganizacijų nesikeis nei šeimos gydytojas, nei paslaugos teikimo vieta, išskyrus tik naujai atsirandančias paslaugas.

„Kiekviena organizacija savo veikloje pasiekia etapą, kai su turimais žmogiškaisiais, finansiniais, administraciniais ištekliais ir gebėjimais maksimaliai išnaudoja savo potencialą, o pacientų reikalavimai sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui pagrįstai auga, – sakė Vilniaus miesto vicemerė Edita Tamošiūnaitė. – Todėl norint užtikrinti vienodą paslaugų lygį visose sostinės gydymo įstaigose, aprūpinti jas naujomis medicinos technologijomis ir įranga, užtikrinti kiek galima platesnį spektrą sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos priežiūros specialistų, kurie garantuotų kiek galima trumpesnį paslaugos laukimo laiką, reikalingi sprendimai dėl įstaigų tinklo pertvarkos.“

Iki šiol konkuravusios Lazdynų ir Karoliniškių poliklinikos, medicinos įstaigų vadybos specialistų vertinimu, tik laimės, iš dviejų gydymo įstaigų perėmus stipriausius, inovatyviausius sprendimus, sutelkus geriausius specialistus, o kartu ir finansus bei medicinos išteklius.

 

Tuo tarpu gyventojai ir toliau šalia savo namų turės pasirinktus šeimos gydytojus, gydytojus konsultantus, laboratoriją, gydytojus odontologus, rentgenologinių tyrimų galimybę bei visus kitus specialistus. Kartu jie gaus daug naujų paslaugų, kurių iki šiol Lazdynų poliklinika dėl ribotų finansų, specialistų trūkumo, galiausiai – ribotos infrastruktūros, negalėjo pasiūlyti. Jos bus teikiamos Karoliniškių poliklinikos patalpose. Sujungus Karoliniškių ir Lazdynų poliklinikas naujos įstaigos pacientų skaičius viršys 85 tūkst.

Planus sujungti Naujininkų ir Naujosios Vilnios poliklinikas nulėmė šių įstaigų dydis ir panašumas. Būdamos mažos, abi jos susiduria su panašiomis problemomis teikiant paslaugas gyventojams – trūksta tiek šeimos gydytojų, tiek ir antrinio lygio gydytojų specialistų paslaugų, nes sunku užtikrinti visų reikiamų specialistų visą etatinį krūvį bei apskritai juos pritraukti darbui. Stringa ir šių įstaigų modernizacija, medicininės įrangos atnaujinimas.

Tikimasi, kad sujungus jas į vieną juridinį asmenį (bet nekeičiant fizinės jų vietos) visos šios problemos bus išspręstos, o per tai ir pagerės paslaugų prieinamumas. Jungtinė poliklinika galės stiprinti medicininio personalo pritraukimą: aktyviai ieškoti jaunų specialistų, motyvacinėmis priemonėmis pritraukti perspektyvius gydytojus specialistus ir slaugos specialistus.

Numatoma, kad dalis paslaugų (šeimos gydytojų, kai kurių gydytojų specialistų) būtų dubliuojama, tačiau dalis antrinio lygio specialistų teikiamų paslaugų bus koncentruojama vienoje iš teikimo vietų, kur bus sutelkta reikiama medicininė įranga. Tai leis efektyviau panaudoti abiejų įstaigų išteklius, nedubliuoti kai kurių paslaugų bei kai kurių veiklų (pvz., įsteigiant bendrą abiem įstaigoms laboratoriją, apjungiant IT infrastruktūrą bei įkuriant bendrą skambučių centrą), taip pat racionaliau naudoti ribotus finansinius išteklius.

Numatoma, kad nauja struktūra veiklą pradėtų nuo vasaros vidurio. Preliminarus prisirašiusių pacientų skaičius viršytų 46 tūkst. Šiuo metu abi įstaigos jų turi maždaug po 23 tūkst. Po reorganizacijos veiksiančioje įstaigoje liktų dirbti visas abiejų įstaigų turimas medicinos personalas, kas iš viso būtų apie 90 gydytojų ir tiek pat slaugytojų. Tikimasi, kad reorganizacija padės pritraukti naujų gydytojų ir slaugos specialistų ir jų skaičius įstaigoje po truputį augs.

Kiekvienu besidubliuojančių pareigybių atveju bus ieškoma darbuotojams palankaus sprendimo, galbūt siūlant kitas darbo galimybes. Nė viena iš įstaigų neturi perteklinio pareigybių ir darbuotojo skaičiaus, todėl darbo krūvis apjungus įstaigas nesumažės, o darbuotojų atleidimas netikslingas. Savivaldybė, kaip įstaigų steigėja, sieks užkirsti kelią nepagrįstai darbuotojų kaitai.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Gyventojams aktualūs klausimai:

Ar pasikeis mano šeimos gydytojas? Nei šeimos gydytojas, prie kurio esate prisirašęs, nei šių paslaugų teikimo vieta dėl priežasčių, susijusių su reorganizacija, nesikeis, nebent pats pageidautumėte.

Kaip keisis paslaugų teikimo vieta po reorganizacijos? Šeimos gydytojo, odontologijos, laboratorinių tyrimų paėmimo ir kitų pirminio lygio paslaugų teikimo vietos nesikeis. Tačiau gali keistis dalies antrinio lygio gydytojų specialistų paslaugų teikimo vieta, kadangi dalis antrinio lygio specialistų teikiamų paslaugų būtų koncentruojama vienoje iš teikimo vietų, kur būtų sutelkta reikiama medicininė įranga. Kurioje iš reorganizuotos įstaigos fizinių buvimo vietų kokios paslaugos bus teikiamos, dar nėra nuspręsta. Apie visus pasikeitimus pacientai bus informuojami savo šeimos gydytojo, taip pat informaciją bus galima rasti įstaigos interneto svetainėje, skelbimų lentose.

Ar yra patogus susisiekimas tarp jungiamų įstaigų padalinių? Tarp Karoliniškių ir Lazdynų poliklinikos yra susisiekimas viešuoju transportu, be to, numatoma, kad vyresnio amžiaus, ypač judėjimo negalią ar specialius poreikius turintys, pacientai paslaugoms (kurių nėra Lazdynų poliklinikoje) būtų atvežami į Karoliniškių polikliniką ir parvežami į Lazdynų polikliniką tolesnei šeimos gydytojo ar specialisto priežiūrai ar tiesiog į paciento gyvenamąją vietą.

Tarp Naujininkų ir Naujosios Vilnios šiuo metu tiesioginio susisiekimo nėra. Tačiau susisiekimui tarp abiejų poliklinikų pagerinti bus svarstoma galimybė paleisti naują greitojo autobuso maršrutą „Naujininkai – Naujoji Vilnia“, kuris užtikrintų greitą ir patogų nuvykimą gyventojams į bet kurią iš šių įstaigų.

Reorganizuojamų įstaigų darbuotojams aktualūs klausimai 

Ar mano darbo sutartis nebus nutraukta reorganizavus įstaigas? Darbo sutartis neturėtų būti nutraukta. Įspėjimas apie darbo sąlygų pasikeitimą būtų įteikiamas su siūlymu darbą tęsti toliau. Tų pareigybių, kurių bus atsisakoma, darbuotojams gali būti siūlomos naujos pareigybės.

Ar keisis mano fizinė darbo vieta? Fizinė darbo vieta neturėtų keistis, tačiau galimi individualūs sprendimai siekiant pasiekti reorganizavimo tikslų ir priartinti paslaugas prie pacientų. Tai bus aptarta su konkrečiais darbuotojais.

Ar keisis mano vadovai? Kadangi gali tekti atsisakyti kai kurių bendriesiems reikalams vadovaujančių pareigybių (ūkio, buhalterijos ir pan.), gali keistis ir vadovas. Bet numatoma, kad tai bus pavieniai atvejai. Prijungiamų įstaigų – Naujininkų poliklinikos, Lazdynų poliklinikos – vadovai jau dabar laikinai eina šių įstaigų direktorių pareigas.

Ar reorganizacija turės įtakos mano darbo užmokesčiui? Darbo užmokestis neturi mažėti, tačiau galimi individualūs atvejai, siekiant optimizuoti įstaigos finansus bei naujai siūlomas darbo funkcijas darbuotojams. Tai bus aptarta su konkrečiais darbuotojais. Suprantama, kad dėl išaugusio darbo krūvio atlyginimas gali ir padidėti.

Į ką įstaigoje turėčiau  kreiptis, norėdamas gauti išsamesnę informaciją ar atsakymus į asmeninius klausimus, susijusius su reorganizacija? Informaciją suteiks įstaigų vadovai – Karoliniškių poliklinikos vadovas Vismantas Matulas, Naujosios Vilnios poliklinikos vadovas Ernestas Petrulis.