Vilnius skelbia vaikų vasaros stovyklų konkursą

Sostinės savivaldybė skelbia vaikų vasaros poilsio programų konkursą, kuris apie 10 tūkst. vilniečių pasiūlys turiningą vasaros poilsį. Pastaruosius keletą metų šioms programoms Vilnius skiria vis daugiau lėšų, o šią vasarą papildomai prisideda ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Daug dėmesio sulauks tos stovyklos, kurios pasiūlys vasaros užsiėmimų vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Paraiškų laukiama iki balandžio 30 d.

„Šie mokslo metai iš vaikų, tėvų, mokytojų pareikalavo labai daug kantrybės, emocinių jėgų, visi vaikai nekantrauja atsitraukti nuo kompiuterių ekranų ir smagiai pramogauti lauke. Labai tikimės, kad epidemiologinė situacija leis šią vasarą vaikams susitikti su draugais ir dalyvauti neformaliojo švietimo teikėjų organizuojamose programose. Programų vykdytojus raginame atsižvelgti į šių dienų aktualijas bei patraukliomis neformaliojo švietimo formomis ir metodais organizuoti vaikams daugiau veiklų, padėsiančių kompensuoti vaikų mokymosi praradimus. Konkurso metu tikimės sulaukti daug įdomių, netradicinių, originalių programų, kuriomis galės pasinaudoti iki 10 tūkst. vaikų”, – kalbėjo sostines mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Šiais metais ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kad kuo daugiau vaikų pramogautų savivaldybės finansuojamose stovyklose, o tėvams stovyklų kaina būtų patraukli. Programų teikėjams numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad vienos dienos Savivaldybės finansuojamos stovyklos kaina tėvams nebūtų didesnė kaip 14,4 Eur, o vaikų, esančių jautresnėje socialinėje situacijoje, tėvams nebūtų didesnė kaip 5 Eur.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Į vaikų vasaros poilsio programų konkursą kviečiamos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotos švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, laisvieji mokytojai, kurių nuostatuose nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo.

Konkursui gali būti teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Vienoje stovyklos pamainoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 15 vaikų. Vaikai turi būti užimti ne mažiau kaip 4 valandas per dieną be pertraukų. Vienos stovyklos pamainos trukmė – 5-18 kalendorinių dienų. Viena organizacija gali organizuoti neribotą stovyklos pamainų skaičių, vienas vaikas už savivaldybės biudžeto lėšas gali ilsėtis ne ilgiau kaip 18 kalendorinių dienų.

Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos dieninėms, stacionarioms stovykloms (su laikinu apgyvendinimu) ir mobilioms stovykloms (stovyklaujama keliaujant). Programai gali būti skiriama iki 7 000 (septynių tūkstančių) Eur. Prioritetas teikiamas toms Pareiškėjo paraiškoms, kurioms įgyvendinti numatomas kuo mažesnis tėvų (globėjų) indėlis, bus užimtas didesnis vaikų skaičius, parengta kokybiška, įdomi su įvairiomis veiklomis programa ir pateikta detali, pagrįsta išlaidų sąmata.

Savivaldybė kviečia pateikti paraiškas iki 2021 m. balandžio 30 d. 12 val. (vėliau nebus priimamos). Paraiškos gali būti pateikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą: Paraiškų priėmimas 2021 m. vaikų vasaros poilsio programų konkursui (konkursas vyksta)

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas
tel. 8 694 65 313, el. paštu: [email protected]