Atranka: siūloma prekybos vieta prie Pilies ir Didžiosios g. sankryžos

Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia pakartotinį konkursą teritorijoje prie Pilies ir Didžiosios g. sankryžos (13 pozicijų) prekybos vietai (-oms) iš (nuo) laikinojo įrenginio laimėti ir įrengti atveriamo prekystalio tipo laikinuosius įrenginius pozicijose 4, 5, 16, 19, 20, 21, molberto tipo laikinuosius įrenginius pozicijose 25, 26, 27, 29 ir vežimėlio tipo laikinuosius įrenginius pozicijose 31, 32 ir 35.

Prekybos ne maisto produktais iš (nuo) laikinojo įrenginio teritorijoje prie Pilies ir Didžiosios g. sankryžos atrankos konkurso laimėtojui (-ams) bus leidžiama prekiauti penkerius metus. Konkurso laimėtojas (ai) laikinuosius prekybos įrenginius turės įrengti ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl konkurso rezultatų patvirtinimo dienos ir atitikti Savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus (toliau – Vyriausiojo miesto architekto skyrius) parengtus reikalavimus laikiniesiems prekybos įrenginiams bei prekybos vietų iš (nuo) laikinųjų įrenginių teritorijoje prie Pilies ir Didžiosios g. sankryžos schemą. Prekiauti leidžiama ne maisto produktais: tradiciniais gaminiais, tautodailės ir dailiųjų amatų dirbiniais, suvenyrais, reprezentuojančiais Lietuvą, Vilnių ar kitus jos miestus, taip pat meno dirbiniais.

Sauliaus Žiūros nuotr.

Konkurso laimėtojas nustatyta tvarka turės teikti prašymą gauti leidimą prekiauti laimėtoje vietoje ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sprendimo dėl konkurso rezultatų tvirtinimo įsiteisėjimo. Leidimas prekiauti laimėtoje vietoje išduodamas 1 metų laikotarpiui, už kurį mokamas 516 (penki šimtai šešiolika) Eur vietinės rinkliavos mokestis.

Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas rasite čia: