Gidas tvarių pastatų kūrėjams – ruošiantis privalomam sertifikavimui

 

Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos žaliųjų pastatų taryba (LŽPT) pradeda bendradarbiauti pastatų ir teritorijų tvaraus plėtojimo klausimais, susijusiais su projektavimo ir statybos tvarumo principų taikymu, sklaida, specialistų kvalifikacijos kėlimu, visuomenės informavimu.

Interneto svetainėje www.vilnius.lt bus pristatomas „Tvaraus NT vystytojo gidas“ bei tvariųjų pastatų projektavimo, sertifikavimo, statybos sprendimai ir gerosios praktikos pavyzdžiai Vilniaus mieste.

Remiantis „Newsec“ duomenimis, apie 41 proc. naujai pastatytų komercinių pastatų Lietuvoje yra sertifikuoti. Vien Vilniuje per pastaruosius 5 metus rinkai buvo pasiūlyta apie 65 000 kv. m modernių biurų ploto. 2021 m. gegužę beveik 95 proc. sertifikuojamų ar sertifikuotų pastatų Lietuvoje sudarė biurai, komercinės paskirties objektai ir viešbučiai. Tikimasi, jog „Tvaraus NT vystytojo gidas“, abiejų partnerių rengiami tvariųjų pastatų ir teritorijų konkursai, atvirų durų dienos, parodos ir kitos visuomenės informavimo iniciatyvos ypač paskatins spartesnį gyvenamosios ir viešosios paskirties „žaliųjų“ pastatų skaičiaus augimą. Tuo tikslu LŽPT šiuo metu atnaujina Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistemą.

Savivaldybė taip pat ketina atsižvelgti į LŽPT parengtus teisės aktų ar metodikų pasiūlymus vykdant žaliuosius viešuosius projektavimo ir statybos darbų pirkimus, rengiant tvariųjų visuomeninių ir kitų objektų architektūrinius konkursus. LŽPT ketina ir toliau plėsti „Tvariųjų pastatų nuolatinio profesinio augimo“ programą, skirtą architektų bei projektuotojų kvalifikacijai tobulinti, ir kartu su savivaldybe siekti, kad tvariųjų teritorijų ir pastatų projektus Vilniaus mieste įgyvendintų tik atitinkamą kvalifikaciją turintys specialistai.

2021 m. birželio pradžioje patvirtintame Vilniaus miesto bendrajame plane numatoma, jog miesto centre naujai statomi ar rekonstruojami pastatai, kurių bendrasis plotas didesnis nei 5000 kv. m, bus privalomai sertifikuojami pagal statytojo pasirinktą Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos šalyje pripažįstamą pastatų sertifikavimo pagal darnios plėtros kriterijus sistemą.