Sostinė ieško talento vadovauti Vilniaus švietimo pažangos centrui

Į ugdymą žvelgdama kaip į nuolat kintantį procesą ir siekdama dar aktyvesnės Vilniaus mokyklų ir darželių pokyčių sostinė skelbia Švietimo pažangos centro vadovo konkursą. Tikimasi, kad prie sostinės švietimo pažangos vairo stosiantis talentas vadovausis principu, kad pasaulis keičiasi greičiau nei ugdymo programos ir į mokymo procesą žvelgs kūrybiškai, ambicingai ir vizionieriškai.

„Siekiame ugdyti laisvas, atsakingas ir ateičiai pasiruošusias asmenybes, todėl prieš ketverius metus įsteigėme švietimo „smegenų centrą“, kuris rūpinasi, kad švietimas Vilniuje būtų ne tik prieinamas, bet ir kokybiškas. Naujasis centro vadovas sieks, kad aktualiausios švietimo tendencijos pasiektų Vilniaus ugdymo įstaigas, kad sprendimai ir inovacijos, vedančios mokyklas ir darželius į pozityvius pokyčius, būtų grįsti duomenų analize ir edukologijos atradimais. Todėl tikimės sulaukti kandidatų, kurie turėtų ne tik idėjų ir drąsos jas įgyvendinti. Vilniaus švietimo pažangos centro direktorius dirbs su esamų vadovų ir pedagogų kompetencijų kėlimu ir naujų lyderių į Vilniaus švietimo įstaigas pritraukimu, diegs šiuolaikinį ugdymo turinį, prisidės prie modernios ugdymo aplinkos kūrimo“, – sako Marija Vyšniauskaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja.

M. Vyšniauskaitės teigimu, Vilniaus švietimo pažangos centro vadovas spręs mokytojų trūkumo problemą, inicijuos mokytojų prestižą auginančias programas, skatinančias rinktis pedagogo profesiją; skatins mokytojų persikvalifikavimą, pedagogo kvalifikaciją įgijusiųjų ir pedagoginės patirties turinčiųjų sugrįžimą į mokyklas.

„Švietimas yra vienas iš keturių mums svarbiausių prioritetų. Norime, kad sostinės gyventojai didžiuotųsi ugdymo kokybe mūsų mieste, kiti Lietuvos mietai lygiuotųsi į mus bei patrauktume kitų šalių dėmesį pranašumu šioje srityje“, – švietimo pažangos svarbą Vilniui akcentuoja M. Vyšniauskaitė.

Tikimasi, kad naujasis vadovas tęs iki šiol pradėtas sėkmingas švietimo pažangos programas ir naujai pažvelgs į aukščiausios kokybės išsilavinimo užtikrinimą.

„Rūpinantis Vilniaus švietimo pažanga ir inovatyvumu naujajam vadovui galime pažadėti iššūkių kupiną veiklą švietimo srityje, palaikysime ir suteiksime laisvę realizuojant savo idėjas bei pasiūlysime aiškią atlygio ir skatinimo sistemą“, – sako Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja.

https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;713040.html