Atsinaujinęs „Active Vilnius“ ieško valdybos narių

Sporto infrastruktūros priežiūros, eksploatavimo ir plėtros kuravimą Vilniaus mieste perėmusi ir sporto veiklų populiarinimu užsiimanti įstaiga „Active Vilnius“ ieško valdybos narių su panašaus darbo patirtimi.

„Active Vilnius“ yra pelno nesiekianti viešoji įstaiga, kuri tenkina viešuosius interesus, teikdama sporto infrastruktūros poreikio vertinimo, sporto infrastruktūros valdymo bei sporto įrenginių eksploatavimo ir kitas paslaugas ar organizuodama jų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims.

„Active Vilnius“ valdyba – tai kolegialus įstaigos valdymo organas. Ją sudaro 5 nariai, kuriuos 4 metų kadencijai skiria ir atšaukia visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos valdyba veikia pagal savo patvirtintą darbo reglamentą, vadovaujant valdybos pirmininkui, kurį iš savo narių renka įstaigos valdybos nariai. Įstaigos valdyba priima nutarimus posėdžiuose, kuriuos pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį šaukia valdybos pirmininkas.

Gyvenimo aprašymai šioms pareigoms užimti bus priimami ateinančias dvi savaites. Kviečiame dalyvauti!