Mokinių priėmimas Vilniaus mieste juda link finišo tiesiosios

Jau 5 metus Vilniaus mokiniai į mokyklas priimami pateikus prašymus per elektroninę sistemą https://svietimas.vilnius.lt/ . Prašymai elektroniniu būdu teikiami, kai vaikas keičia mokyklą, pereina iš progimnazijos į gimnaziją, yra atvykęs gyventi į sostinę iš kito miesto ar pradeda lankyti mokyklą nuo naujųjų mokslo metų.

Šiuo metu lietuvių, rusų ir lenkų mokyklose viso yra 1600 laisvų vietų, o kol kas nepatekusių į 1-ąją, 5-ąją ir 9-ąją klases norimose mokyklose – 435, tačiau Vilniaus miesto savivaldybė užtikrina, kad visi šie mokiniai gaus vietas ugdymo įstaigose.

Šiemet mokytis arba tęsti mokslą Vilniaus mokyklose prašymus pateikė 13 tūkst. vaikų tėvų, kurių didžioji dalis jau gavo kvietimus į norimas mokyklas. Likusieji, kurie iš norimos mokyklos vis dėlto nesulaukė kvietimo, bus tikrai pakviesti mokytis Vilniuje tolesniuose priėmimo etapuose.

Šiais metais galima pasidžiaugti, kad iš pateiktų 6 tūkst. prašymų mokytis pirmoje klasėje jau 5,8 tūkst. mažųjų vilniečių yra gavę kvietimus iš norimų ugdymo įstaigų. Atitinkamai iš 1,8 tūkst. būsimų penktokų, išreiškusių norą tęsti mokslą Vilniaus miesto mokyklose, 1,5 tūkst. taip pat jau gali sudaryti elektronines sutartis su naujomis mokyklomis. Patenkinti beveik visi prašymai, pateikti būsimų devintokų tėvų, ir tik 39 vilniečiai yra kviečiami dalyvauti kitame priėmimo etape, kad rastų labiausiai tinkančią ugdymo įstaigą.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Kiekvienas, pateikęs prašymą elektroninėje sistemoje, turi galimybę pasirinkti ir pretenduoti į tris Vilniaus miesto savivaldybės kuruojamas mokyklas. Šiuo metu jau yra pasibaigęs pagrindinis priėmimo etapas, o kituose priėmimo etapuose gali dalyvauti tik mokiniai, kurie nebuvo gavę nė vieno kvietimo pirmame etape, arba tie mokiniai, kuriems prašymas elektroninėje sistemoje nebuvo užregistruotas.

Mokinių tėvai, kurie negavo savo vaikams vietų arba iki šiol neturėjo galimybių pateikti prašymą elektroninėje sistemoje, galės tai padaryti š. m. birželio 26-28 d. Mokyklas bus galima rinktis iš viso Vilniaus miesto ugdymo įstaigų, kurios dar turės likusių laisvų vietų. Prašymai patogiai ir greitai teikiami internetu https://svietimas.vilnius.lt/ .

Primename, kad Vilniaus miesto savivaldybė administruoja elektroninę prašymų teikimo sistemą, centralizuotai surenka prašymus, pateiktus elektroniniu būdu, ir perduoda juos ugdymo įstaigoms, kurios toliau savarankiškai vykdo atranką vadovaudamosi Vilniaus miesto tarybos patvirtintu Mokinių priėmimo tvarkos aprašu.

Pirmiausia priėmimo metu Vilniaus mieste siekiama užtikrinti mokymosi prieinamumą pagal bendrojo ugdymo programas asmenims, gyvenantiems savivaldybės mokykloms priskirtose mokyklų aptarnavimo teritorijose. Esant laisvų vietų į savivaldybės mokyklas gali būti priimami moksleiviai, gyvenantys kitose savivaldybės mokyklų aptarnavimo teritorijose, po to ir gyvenantys gretimose savivaldybėse.

Pastebime, kad šiemet yra kilusių iššūkių Pašilaičių seniūnijoje, kur deklaruotų vaikų yra žymiai daugiau, nei pajėgia priimti šio rajono mokyklos. Iš visų Vilniaus Gabijos progimnazijos aptarnavimo teritorijoje šiuo metu savo gyvenamąją vietą deklaravusių 187 būsimųjų pirmokų net trečdalis (62) deklaruotos gyvenamosios vietos adresą atnaujino būtent šiais metais, o tai sukelia papildomą iššūkį skirstant mokyklų pajėgumus. Tai kelia daug klausimų, todėl atnaujinant ateinančių metų mokinių priėmimo tvarką bus ieškoma sprendimų.

Miestui sparčiai plečiantis, gyventojų skaičius minėtose teritorijose taip pat auga. Savivaldybė imasi veiksmų ir jau pradeda organizuoti parengiamuosius darbus ir įgyvendinti mokyklų tinklo plane numatytus sprendimus: mokyklų Pavilnionių g. bei Tarandėje projektavimo darbus.

Vilniui svarbu užtikrinti vaikų teisę į ugdymą ir galimybę tėvams savo vaikus lydėti į arčiausiai esančią mokyklą.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Ką daryti, jei vaikas negavo vietos į ugdymo įstaigą?

Tėvai turėtų redaguoti prašymą ir aplikuoti kandidatūrą į esančias laisvas vietas. Mokyklas galima rinktis iš viso Vilniaus miesto ugdymo įstaigų, kurios dar turės likusių laisvų vietų. Prašymai patogiai ir greitai teikiami internetu https://svietimas.vilnius.lt/

Kaip vyksta priėmimas?

Mokinių priėmimas yra organizuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto Tarybos patvirtintu tvarkos aprašu, kuriame yra nurodyta, kad kiekviename prašyme turi būti įrašyta vaikui pagal deklaruotą gyvenamąjį adresą priskirta teritorinė ugdymo įstaiga bei dar galima nurodyti papildomai dvi ugdymo įstaigas. Tokiu būdu savivaldybė siekia užtikrinti mokymosi vietą mokykloje kuo ankstesniu priėmimo etapu. Tad jeigu Tėvai gavo kvietimą (kvietimus) iš prašyme nurodytų ugdymo įstaigų ir nei vieno nepatvirtino, tai sistema automatiškai jį patvirtina numatytomis datomis, o sekančiuose priėmimo etapuose gali dalyvauti tik mokiniai, negavę nei vieno kvietimo arba vaikai, kuriems prašymas nebuvo pateiktas prieš tai. Švietimo įstatymo nuostata įpareigoja savivaldą užtikrinti Vilniaus miesto gyventojų vaikams mokymosi vietą.

Tėvai prašyme nurodo eiliškumą pagal norą mokytis mokyklose. Eiliškumas taip pat svarbu, jeigu yra gaunama daugiau nei vienas kvietimas ir tėvai iki nurodytos datos nepatvirtina nė vieno iš jų. Tokiu atveju sistema automatinio priskyrimo metu patvirtina tą mokyklą, iš kurios yra gautas kvietimas ir kuri prašyme nurodyta aukščiau.

Mokyklai priskiriamos aptarnavimo teritorijos yra kiekvienais metais atnaujinamos pagal duomenis iš Vilniaus miesto gyventojų registro apie toje teritorijoje deklaruotų mokyklinio amžiaus vaikų skaičių bei atsižvelgiant į tame mikrorajone esantį mokyklų tinklą ir vertinant kiekvienos mokyklos pastato projektinį pajėgumą.

Ką daryti, jei tėvai nori leisti vaiką į mokyklą, kuri nepriskirta pagal gyvenamąją teritoriją?

Tėvai gali pasirinkti iki trijų mokyklų ir savo pasirinkimus sudėlioti eiliškumo tvarka pagal norą į jas patekti. Tais atvejais, kai tėvai aukštesniu numeriu savo prašyme nurodo mokyklą, nepriklausančią pagal gyvenamąją vietą, jie turi atkreipti dėmesį į tai, kad į šią mokyklą galės patekti tik tuo atveju, jeigu priėmus vaikus, kuriems ši mokykla priklauso pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, bus nesukomplektuotas numatytas mokinių skaičius ir mokykla turės laisvų ugdymosi vietų klasėje. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, tėvai turi suprasti, kad daugiausiai šansų patekti jie turi į teritorinę mokyklą.

Daugiau informacijos ir atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus čia:
https://svietimas.vilnius.lt/