Sveikiname Vilniaus globėjus!

Kiekvieną liepos pirmąjį sekmadienį Vilniuje švenčiame Globėjų dieną. 610 vilniečių vaikų auga globėjų (rūpintojų) šeimose. Jų Vilniuje net 505.

Dauguma globėjų yra vaikų giminaičiai, o 122 šeimos su savo globotiniais nesusiję giminystės saitais. Be galo svarbūs ir budintys globotojai, kurie be tėvų globos likusiems vaikams suteikia skubų laikiną prieglobstį iki jie galės sugrįžti pas savo biologinę šeimą, arba bus surasti nuolatiniai globėjai ar įtėviai. Budinčių globėjų šeimose šiuo metu – 45 vaikai.

Kiekvienam vaikui labai reikalinga saugi šeimos aplinka, dėmesys, meilė. Net 90 procentų jų yra dar mokyklinio amžiaus.

Susitvarkyti su kylančiais iššūkiais globėjams padeda kvalifikuoti Globos centrų specialistai. Vilniaus mieste veikia penki Globos centrai, kurie užtikrina, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų suteikiama konsultacijos, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba.

Šiandien Vilnius dėkoja  visiems žmonės, kurie be globos likusiems vaikams suteikė namus, šilumą ir šeimą. Kiekvienas Jų savo rūpesčiu ir dėmesiu keičia ir praturtina vaikų gyvenimus.
Sveikiname Vilniaus globėjų, įtėvių, budinčių globotojų šeimų bei kitų vilniečių.