Dar daugiau paslaugų Vilniaus vaikams ir jaunimui

Vilniaus miesto Tarybai pritarus, keičiasi Vilniaus vaikų ir jaunimo klubų tipiniai nuostatai  – atsivers naujos galimybės vaikams ir jaunimui: atsivers naujos erdvės, kuriose jaunimas iki 29 metų galės aktyviai veikti, konsultuotis su skirtingų sričių specialistais dėl karjeros, šeimos stiprinimo, neformalių veiklų.

Kuriami universalūs daugiafunkciai centrai galės teikti kokybiškas paslaugas vaikams ir jaunimui pagal konkrečius poreikius. Vilniečiai galės prisidėti sprendžiant ir įgalinant jaunuolius. Centruose plėtojama savanorystė, neformalusis vaikų švietimas (NVŠ).

Suplanuota, kad kiekviename Vilniaus rajone veiks po neformaliojo vaikų švietimo universalų daugiafunkcį centrą, atsiras naujų atvirų jaunimo erdvių. Tipiniai nuostatai įstaigoms suteiks vienodas galimybes teikti kokybiškas neformaliojo švietimo paslaugas, užtikrinti socializaciją, saviraišką, turiningą laisvalaikį, pažinimo ir lavinimosi poreikius.

Klubas turės galimybę organizuoti padalinių bei dienos centrų veiklą: atvirų jaunimo erdvių ir (ar) atvirų jaunimo centrų, dirbančių su jaunimu, vadovaujantis atviro ir neformalaus bendravimo, savanoriško dalyvavimo, bendros veiklos, individualumo, mokymosi iš patirties, nukreipimo ir saugios aplinkos principais. Klubo savivaldoje neliks mokytojų tarybos, o aukščiausia jo savivaldos institucija bus klubo taryba.

Atnaujinus įstaigų dokumentus bus teikiamos ne tik kokybiškos ir įvairios neformalaus ugdymo, švietimo ir socialinės paslaugos vietos bendruomenėms, bet atsiras ir papildomo finansavimo galimybės iš Jaunimo reikalų departamento, ES struktūrinių fondų.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]