Nemokamas maitinimas ir socialinė parama mokiniams 2021–2022 mokslo metais

Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams mokyklose ir darželiuose bus organizuojami nemokami pietūs be atskiro prašymo, nepriklausomai nuo tėvų gaunamų pajamų. Atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo.

Panorėję tėvai (globėjai) gali atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), kreipdamiesi į mokyklos administraciją arba, vėliau atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).

Remiami ir vyriausi mokiniai: teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti suteikiama ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Mokiniams gali būti teikiama ir kitų rūšių socialinė parama: nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);  parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite:

https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/socialine-parama-mokiniams-2021-2022-mokslo-metais/

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt