Pradedamas rengti sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:49) Juodajame kelyje detaliojo plano (registro Nr. T00058415) sprendinių koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Portugalų g. 6, 8, 50 ir 52

Informacija iš užpildytų paslaugos prašymo formos laukų Paslaugos gavėjo adresas:
Sporto g. 10, Vilnius

El. pašto adresas:
info@ideaurbana.lt

Telefono nr.:
(8-5) 211 3331

Data (nuo kada informacija turi būti paskelbta):
2021-08-12

Planuojama teritorija:
sklypai Portugalų g. 6, 8, 50 ir 52 (kadastro Nr. 0101/0158:386, Nr. 0101/0158:828, Nr. 0101/0158:130 ir Nr. 0101/0158:129)

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-03-08 įsakymas Nr. A30-834/21 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:49) Juodajame kelyje detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Portugalų g. 6, 8, 50 ir 52“

Organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Iniciatorius:
UAB „Vileiga“

Rengėjas:
UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas:
Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas:
info@ideaurbana.lt

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-124

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bus teikiama papildomai.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-124

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bus teikiama papildomai.

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Vilniaus miesto savivaldybės informacinėse sistemose
ASTA KARINIAUSKIENĖ
Vardas, pavardė

Nuoroda:

Skelbimas_pradedamas

Isakymas_A30-834-21_2021-03-08