Vilnius moksleivių rudens atostogų stovykloms skiria 100 tūkst. Eur

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Pirmąją lapkričio savaitę vilniečių vaikai turiningai leis vaikų stovyklose – sostinė joms organizuoti skyrė 100 tūkst. Eur. Tikimasi finansuoti apie 50 programų ir į jas įtraukti apie 750 vaikų.

Švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, laisvieji mokytojai, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose, individualios veiklos pažymoje) nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo, veikla bei kurie yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, spalio 18–27 d. (iki 12 val.) aktyviai teikti paraiškas, o tėveliai – rinktis ir registruoti vaikus į stovyklas.

„Savaitės trukmės stovyklose vaikai galės save išbandyti skirtingose veiklose. Net neabejoju, kad daugeliui vaikų tai bus puiki proga išbandyti ir galbūt atsiskleisti iki šiol nebandytose veiklose. Šios stovyklos ypač svarbios vaikų socializacijai, todėl džiugu, kad moksleiviai turės galimybę edukuotis žaisdami, kūrybiškai leisdami atostogas – saugiai mokydamiesi iš savo ir kitų patirties“, – sako Vilniaus savivaldybės Jaunimo skyriaus vedėja Gita Kondrotaitė.

Pasak jos, bus finansuojamos stovyklų programos, prisidedančios prie socialinių emocinių kompetencijų ugdymo, vykdomoms moksleivių atostogų metu. Maksimali konkurso paraiškos suma yra 2 000 Eur vienai programai finansuoti.