Asmeninis pranešimas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0076:539) bendrasavininkams apie žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A30-3395/21 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0076:539) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti 8100 (aštuonių tūkstančių vieno šimto) kv. m ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0076:539) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai – padalyti žemės sklypą ir naujai suformuotiems sklypams nustatyti naudojimo būdus, atitinkančius Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-96298.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0076:539) formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyresnioji specialistė Rita Cininienė, tel. (8 5)  211 2476, el. p. rita.cininiene@vilnius.lt.“.