Keičiasi medžių genėjimo ir šalinimo tvarka sostinėje

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Pasikeitus Želdynų įstatymui, Vilniaus miesto savivaldybėje keičiasi medžių genėjimo ar šalinimo tvarka. Privačių sklypų savininkai tokiems darbams turės gauti leidimus, o darbus atliekantys savivaldybės ar valstybinėje žemėje turės kreiptis dėl sprendimo priėmimo. Anksčiau visais atvejais užtekdavo leidimo.

Kai minėti darbai atliekami privačioje žemėje Vilniaus mieste, reikalingas tik savivaldybės specialistų leidimas. Darbų atlikimu rūpinasi sklypo savininkas. Jis turi pateikti tinkamai užpildytą prašymą Vilniaus miesto savivaldybei leidimui gauti. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus, Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio vedėjas Vytautas Račkauskas pabrėžia, kad leidimas reikalingas kirtimui ir intensyviam genėjimui (intensyvus genėjimas –  tai 30 proc. ir daugiau medžio šakų šalinimas).

Kai medžių kirtimo ar genėjimo darbus norima atlikti savivaldybės žemėje, darbų eiga priklauso nuo jų sudėtingumo. „Jeigu genėjimas neintensyvus, tokiems darbams atlikti sprendimas nereikalingas, reikia tik besikreipiančio asmens užsakymo juos atlikti. Suinteresuotajam pakanka užpildyti prašymą ir pateikti jį Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Tačiau, jeigu reikia medį šalinti arba jį intensyviai genėti, darbus atliksime tik įvertinę prašymą ir priėmę sprendimą“, – sakė V. Račkauskas. Asmuo turės užpildyti minėtą prašymo formą ir sulaukti specialistų sprendimo.

Valstybinės žemės valdytojas savivaldybei turi pateikti užpildytą prašymo formą. Išnagrinėjus prašymą bus priimamas sprendimas dėl leidimo išdavimo. Jei iki jame nurodytos datos skundų nėra, išrašomas leidimas. Darbus atliks valstybinės žemės valdytojas.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Jeigu prašoma kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus želdinius privačiuose sklypuose (kuriuose nevykdomi statybų darbai), reikia pateikti žemės sklypo planą.

Jeigu prašoma kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti želdinius sklype, kuriame numatomi statybos darbai, turi būti pateikti privalomi devyni dokumentai.

Vadovaujantis Vilniaus savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis, tvarkant želdynus ir prižiūrint želdinius turi būti siekiama išsaugoti sveikus, gyvybingus, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingus, perspektyvius želdinius – dar nepasiekusius gamtinės brandos ar ją pasiekusius, tačiau nekeliančius nei fizinio, nei ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojaus aplinkai.

Jeigu statybų metu želdynų ir želdinių išsaugoti nepavyksta, želdynus ir želdinius šalinti galima tik įsipareigojus kompensuoti ir atsodinus tokį jų kiekį, koks yra pašalinamas – atsodinamų medžių kamienų skersmenų suma turi atitikti pašalintų medžių kamienų skersmenų sumą.

Keiciasi medziu genejimo ir salinimo tvarka

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt