Vilnius kreipiasi į menininkus: projektams skirs ne mažiau nei pusę mln. eurų

Vilnius naujus metus pradeda džiugiomis naujienomis menininkams – kultūros ir meno organizacijų projektams šiemet bus paskirstyta ne mažiau kaip 500 tūkst. eurų, iš kurių vienam projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 5 tūkst. eurų. Džiugiomis patirtimis dėl gauto finansavimo dalijosi praeitų metų konkurso dalyviai.

Numatoma, kad sostinė finansuos net 14-os programų projektus. Itin populiarus ir gausiai paraiškų gaunantis Vilniaus savivaldybės organizuojamas Kultūros rėmimo programų projektų konkursas kasmet prisideda prie tokių renginių kaip kino peržiūrų ciklas po Liubarto tiltu „Gilios upės tyliai plaukia“, literatūros festivalis „Open Books“ („Atviros knygos“), vargonų muzikos koncertų ciklas „Vox organi Cathedralis“, „Vilniaus galerijų savaitgalis“, tarptautinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ ir kt.

Finansavimas atvėrė duris naujovėms

Indrė Lelevičiūtė, MO muziejaus komunikacijos vadovė pasakojo apie tai, kokias galimybes muziejui atvėrė savivaldybės suteiktas finansavimas.

„Dėl šio finansavimo pirmą kartą galėjome įgyvendinti MO muziejuje audiogidą vaikams, jį sukurti, įgarsinti. Taip pat finansavimas mums suteikia galimybę į dienos šviesą išleisti mūsų svajonę, t.y. pirmąjį MO muziejaus žurnalą „MOgaziną“, kuriame plačiau, įvairiau, naujais kontekstais ir naujais sluoksniais kalbame apie MO muziejaus didžiųjų parodų analizuojamas temas ir klausimus“, – sakė ji.

Prie iniciatyvos jungtis menininkus kvietė ir AV17 galerijos vadovė Kristina Mizgirytė: „Visi Vilniaus savivaldybės finansuoti projektai leido visuomenei ne tik susipažinti su šiuolaikine skulptūra, instaliacija ir objektu, bet ir kvietė diskutuoti, bendrauti apie tai ir didino kūrėjų žinomumą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.“

Meno avilio projektų vadovė Ona Kotryna Dikavičiūtės, skatindama menininkus dalyvauti konkurse, kalbėjo apie kiekvienam atvirą kultūrą, o bendrijos „Pagava“ vadovė Rima Sitavičienė akcentavo renginių prieinamumą negalią turintiems asmenims.

Prie iniciatyvos jungtis kvietė ir lenkų dainų ir šokio ansamblio „Wilia“ vadovė Renata Brasel bei literatūrinių projektų „Vilniaus skaito“, „Open books“ vadovė Jurga Mandrijauskaitė: „Dalinis finansavimas – tarsi maža paskata nesustoti, paraginimas toliau ieškoti kitų finansavimo šaltinių, kitų rėmėjų ir taip nepasiduoti įgyvendinant savo idėjas.“

 

Paraiškų laukiama iki sausio 11 d.

„Galime pasidžiaugti, kad mūsų mieste veikia itin aktyvios ir kūrybiškos organizacijos, kasmet konkursui pateikiančios vis daugiau neatrastų idėjų prasmingam turiniui sukurti. Ruošiantis Vilniaus 700-ajam jubiliejui kviečiame kultūros organizacijas ieškoti naujų sumanymų ir kūrybingai juos pateikti paraiškose“, – sakė Vilniaus vicemerė Edita Tamošiūnaitė.

Kaip praneša savivaldybė, konkursas apima bendrines ir specialiąsias programas. Bendrinės programos: vizualieji, scenos meno, muzikos, kino, literatūros ir leidybos, kultūros ir kūrybinės industrijos, etninė kultūra ir mėgėjų meno bei tautinės bendrijos projektai. Specialiosios programos: Vilniaus 700 metų jubiliejaus iniciatyvos, kultūros ar meno festivalių organizavimas, kultūros sklaida užsienyje, erdvių nuoma, kultūros edukacija ir skaitmeninis menas.

Kultūros rėmimo programų projektų konkursas bus skelbiamas du kartus. Pirmuoju etapu laukiama paraiškų projektams, kurie vyks 2022 m. I ir II ketvirčiais. Paraiškas savo planuojamų projektų finansavimui kultūros ir meno organizacijos gali teikti iki 2022 m. sausio 11 d.

Per abu etapus organizacijos gali pateikti 3 paraiškas, todėl, jei pirmajam etapui (I ir II ketvirčių  projektams) bus pateiktas maksimalus paraiškų skaičius, antrajame etape (III ir IV ketvirčių projektams) kultūros ir meno organizacijos dalyvauti nebegalės, nepriklausomai nuo to, ar buvo skirtas finansavimas teiktiems projektams.

Organizacijos gali teikti paraiškas 3  pasirinktoms programoms. Kelerius metus iš eilės tikslinis finansavimas skiriamas naujiems ir tęstiniams kultūros projektams, stiprinamas Vilniaus atminties kultūros puoselėjimas, etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvos, tautinių bendrijų veikla, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimas. Taip pat stiprinami kultūriniai mainai tarp Vilniaus ir užsienio miestų, skatinamos kultūros ir meno inovacijos, naujai sukurtų kultūros vertybių sklaida ir socialinės atskirties mažinimas.

Paraiškos konkurso pirmajam etapui (I ir II ketvirčių projektams) teikiamos tik elektroniniu būdu – Vilniaus savivaldybės interneto svetainėje. Konkurse dalyvauti gali Vilniaus miesto savivaldybėje registruoti ir kultūrinę veiklą vykdantys juridiniai asmenys, išskyrus pelno siekiančias įmones, biudžetines įstaigas ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos iš Savivaldybės ar Valstybės biudžeto.

Kultūros ir meno organizacijos paraiškas raginamos teikti kuo anksčiau ir nelaukiant paskutinės konkurso I-ojo etapo dienos.