Vilniečių sveikata besirūpinančioms įstaigoms – finansinė parama

Užsitęsus pandemijai, Vilniui ypatingai svarbu sustiprinti gyventojų fizinę ir psichologinę sveikatą. Sostinė kviečia į konkursą: sveikatos ir sveikatingumo srityje dirbančios įstaigos, ugdančios sveikos gyvensenos įgūdžius, užsiimančios ligų profilaktika, prevencija ir ankstyvąja diagnostika, gerinančios socialinę ir fizinę aplinką bei gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę – jau gali dalyvauti ir iki vasario 18 d. teikti paraiškas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių finansavimo konkurse.

Paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys (viešosios įstaigos), veikiantys visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitose sveikatinimo srityse (išskyrus įmones, įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė). Sveikatinimo sritis turi būti numatyta organizacijos įstatuose (nuostatuose) ir vykdoma ne trumpiau kaip vienus metus nuo paraiškos teikimo termino paskutinės dienos.

Finansinė parama skiriama tam tikrą laiką įgyvendinamai kryptingos veiklos priemonių visumai, skirtai paslaugai suteikti ar produktui sukurti, kurio paskirtis – išsaugoti sveikatą, edukuoti.

Kviečiame teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:

Psichikos sveikatos stiprinimo temos:

1.1.    nuotolinė pagalba telefonu ir internetu;

1.2.    pagalba elgesio, raidos ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams ir šeimoms;

1.3.    patyčių, smurto ir savižudybių prevencija;

1.4.   valgymo sutrikimų prevencija;

1.5. psichologinė, emocinė ir kita sveikatinimo pagalba šeimoms susilaukusioms naujagimio (pogimdyvinė depresija), neišnešioto naujagimio, naujagimio su negalia;

1.6. psichologinė, emocinė ir kita sveikatinimo pagalba besiskiriančioms, skyrybas išgyvenančioms šeimoms ir juose augantiems vaikams;

1.7. suaugusiųjų psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sveikatos raštingumo didinimas.

Priklausomybių prevencijos temos:

2.1. alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų prevencija;

2.2. vaikų ir jaunimo priklausomybių nuo ekranų naudojimosi trukmės, turinio ir poveikio sveikatai prevencija;

2.3. priklausomybių nuo azartinių lošimų prevencija.

Lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos temos:

3.1. onkologinių susirgimų prevencija ir sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;

3.2. širdies ir kraujagyslių ligų, nervų sistemos ligų prevencija ir sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas.

3.3. alerginių susirgimų prevencija;

3.4. gliukozės apykaitos sutrikimų ir cukrinio diabeto prevencija;

3.5. pacientų žinojimas ir bendravimas savo sveikatos gerinimui.

Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temos:

4.1.    vaikų ir jaunimo nutukimo prevencija;

4.2.    higienos įgūdžių ugdymas ir burnos ertmės organų ligų profilaktika;

4.3. vaikų ir jaunimo lytinis švietimas (higiena, smurtas, lytiškai plintančių infekcijų prevencija);

4.4. vaikų akių ligų prevencija;

4.5. vaikų bendravimas ir socialinis atsparumas – sveikatos gerinimui.

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos temos:

5.1.    ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktika;

5.2.    žarnyno infekcinių ligų profilaktika;

5.3. per orą plintančių užkrečiamųjų ligų profilaktika;

5.4. mokslu pagrįstų rekomendacijų apie skiepų naudą ir galimas rizikas teikimas įvairaus amžiaus gyventojams, siekiant didinti skiepijimo apimtis.

Traumatizmo ir išorinių mirties priežasčių prevencija

Viena organizacija gali teikti ne daugiau kaip 2 paraiškas, kiekvieną iš jų, atitinkančią skirtingą prioritetinę kryptį. Paraiškos su priedais elektroniniu formatu (.doc, .pdf, .xls) teikiamos elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą  https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Vilniaus-miesto-savivaldybes-visuomenes-sveikatos-remimo-specialiosios-programos-2022-metu-priemoniu-paraisku-priemimas

Elektroninės paraiškos rinkmenos (failo) pavadinimas turi būti susietas su organizacijos, teikiančios paraišką, pavadinimu, t. y. turi būti nurodytas visas organizacijos pavadinimas arba jo trumpinys. Paraišką su priedais per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.

Daugiau informacijos: https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/skelbiamas-vilniaus-miesto-savivaldybes-visuomenes-sveikatos-remimo-specialiosios-programos-2022-metu-priemoniu-paraisku-priemimas/