Prezidentui Valdui Adamkui suteiktas Vilniaus miesto garbės piliečio vardas

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Vilnius jau gali didžiuotis – Prezidentas Valdas Adamkus tapo miesto garbės piliečiu. Šiandien sostinės Taryba vienbalsiai sutarė, jog garbės piliečio vardas suteikiamas dėl Prezidento nepailstamos kovos už demokratiją, žmogaus teises, už uolų ir ištikimą visuomenės telkimą, prasmingų pilietinių iniciatyvų palaikymą ir skatinimą, Vilniaus vardo garsinimą pasaulio bendruomenėje.

„Prezidento Valdo Adamkaus politika didele dalimi lėmė, kad Vilnius šiame amžiuje tapo saugia Europos Sąjungos ir NATO valstybės sostine. Vadovaujant būtent šiam žmogui, tapome matomi kaip demokratines laisves ir žmogaus teises ginantis, kultūrų ir civilizacijų dialogą skatinantis miestas. Prezidentas buvo, yra ir bus Lietuvos visuomenės telkimo simbolis. Didžiuojuosi, kad sostinė turės tokį garbės pilietį“, – kalbėjo Prezidentą nominavęs Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Prezidentas Valdas Adamkus daug prisidėjo prie Vilniaus matomumo pasaulyje. Dar gyvendamas JAV Valdas Adamkus aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, aktyviai įsitraukė į nepriklausomos Lietuvos kultūrinį, visuomeninį ir politinį gyvenimą. Iškėlęs spartaus šalies modernizavimo idėją, Prezidentas nuosekliai rėmė jos įgyvendinimą, klojo pilietinės santarvės, politinio pliuralizmo ir tolerancijos pamatus Lietuvoje.
Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt