Reikšminga dalis sostinės kultūros biudžeto – 7 mln. eurų nematomos pagalbos 

Patvirtintame šių metų Vilniaus biudžete kultūros sričiai skirta 15,8 mln. eurų. Iš jų bus didinamos dotacijos viešosioms įstaigoms, skiriamos papildomos lėšos kultūriniams projektams, įvairių kultūros patalpų remontui bei Vilniaus rotušės rekonstrukcijai.

Tačiau tai tik dalis šiam sektoriui atiteksiančių lėšų. Reikšminga savivaldybės parama – dar apie 7 mln. eurų – kultūrai tenka per paramą patalpomis, per mokesčių lengvatas, padengiamus komunalinių paslaugų kaštus, socialinę reklamą ir pan.

Sauliaus Žiūros nuotr.

Patalpomis kultūros srityje veikiančioms organizacijoms per metus skiriami 4 mln. eurų. Tokią paramą gauna tiek išorinės kultūros sektoriaus organizacijos (2,5 mln. eurų), tiek savivaldybei priklausančios kultūros įstaigos (1,5 mln. eurų). Savivaldybė suteikia patalpas panaudos teise arba išnuomoja už lengvatinę nuomos kainą, taip atsisakydama pajamų rinkos kainomis.

Keletas iš daugelio remiamų įstaigų pavyzdžių: Vitebsko g. 21 ir 23 pastatuose įsikūrė asociacija „Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga“, sutelkusi keliasdešimt įvairių sričių kultūros kūrėjų ir tyrėjų, kurie savo praktikose eksperimentuoja, kelia klausimus, klausosi, kuria naujus formatus meno sričių dirbtuvėse ir rengia performansus. Meistrų g. 12C pastate įsikūrusi UAB „VKK Laboratorija“ plėtoja kino, televizijos reklamų gamybą, kino sektoriaus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą bei vykdo kino edukacijas. Bernardinų g. 6-12 patalpose VšĮ „Lewben Art Foundation‘‘ kuria meno centrą – šiuolaikišką, skirtą įvairioms visuomenės grupėms, kviesiantį į diskusijas, edukacijas, parodas. Vašingtono g. 1-61 įsikūrė VšĮ „Kino pavasaris“, kasmet surengiantis ne tik didžiausią ir lankomiausią kino šventę Lietuvoje – Vilniaus tarptautinio kino festivalį, bet ir organizuojantis nemokamus lauko kino seansų projektuose „Kino karavanas“ ir „Vasaros kinas“, o karantino metu įgyvendinęs pirmąjį istorijoje autokino teatro projektą Vilniaus oro uosto perone.

Be to, kultūros sektoriaus įstaigos, deklaruodamos nekilnojamojo turto mokestį (iki š. m. vasario 15 d.), pasinaudos 45 tūkst. Eur Vilniaus savivaldybės tarybos suteikta nekilnojamojo turto mokesčio lengvata. Lengvatos muziejams sudarys dar apie 40 tūkst. Eur. Daugiau: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/finansai-ir-turtas/mokesciai-ir-parama/covid-19/

Vasario mėnesį Vilniuje vykstantiems „Su-menėk“ savaitgaliams skirta apie 30 tūkst. eurų, iš kurių 10 tūkst. Eur skirta patiems dalyviams (galerijoms, muziejams) įvairių papildomų veiklų (edukacijų, pokalbių su menininkais, ekskursijų ir pan.) organizavimui.

Pasitinkant artėjantį Vilniaus miesto 700 metų jubiliejų, ypatingai šventinei programai su gausybe renginių skirta 2,3 mln. Eur.

Augantis kultūros biudžetas pasieks įvairias auditorijas 

2022 m. sostinės biudžete kultūrai – augančiam biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui skirta 301 tūkst. Eur (atlyginimai didėja 7,4 proc.), kultūrinių projektų, laimėjusių konkursus, finansavimas didėja – 300 tūkst. Eur, dotacijos kultūros viešosioms įstaigoms didėja – 225 tūkst. Eur (iš šios sumos įstaigų komunalinių paslaugų kaštams padengti – 80 tūkst. Eur).

Vilniaus rotušės modernizavimui šiemet skirta 330 tūkst. Eur, muzikos instrumentams (fortepijonui) – 140 tūkst. Eur.

Centrinė biblioteka galės įsigyti bibliobusą, kuris labai prisidės prie bibliotekos veiklos plėtros Vilniaus mieste. Bibliobusui pirkti skirta 100 tūkst. Eur. VšĮ „Vilniaus kino biuras“ veikloms  – 150 tūkst. Eur, programai „Kuriu Vilnių“ – 400 tūkst. Eur. Dar 100 tūkst. Eur paskirta Nacionalinės koncertų salės projektavimo darbams. 100 tūkst. Eur atiteks sociokultūrinėms paslaugoms senjorams, 90 tūkst. Eur – Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programai.

Bus tęsiami investiciniai projektai: Šv. Kotrynos bažnyčios fasado atnaujinimas, Energetikos ir technikos muziejaus projektas, Vilniaus rotušės fasado atnaujinimo projektavimas, Medinės miesto architektūros muziejaus veikla.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt