Vilniaus savivaldybė kreipėsi į aplinkosaugininkus: reikalingas tyrimas taršos šaltiniams Neryje nustatyti

Vilniaus miesto savivaldybė, pirmadienį gavusi skundą apie plastiko dalelių taršą Neryje, kreipėsi į Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos. Vilniaus miesto savivaldybė prašo aplinkosaugininkų atlikti tyrimą taršos šaltiniams Neryje nustatyti.

„Vilniaus nuotekų sistemas jau patikrinome ir ten jokių taršos plastiku požymių neradome. Kadangi aplinkosaugininkai, priešingai nei savivaldybės pareigūnai, turi teisę patekti į privačias teritorijas, atlikti patikrinimus ir paimti mėginius tyrimams, kreipėmės pagalbos į juos“, – sako Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas.

Vilniaus nuotekų valyklą valdanti UAB „Vilniaus vandenys“ atliko situacijos vertinimą įmonės viduje – patikrintas bendrovei priklausantis išleistuvas į upę bei kiti valymo įrenginiai, esantys Vilniaus miesto nuotekų valykloje. Tačiau bendrovės eksploatuojamame nuotakyne plastiko dalelių neaptikta.

Vilniaus nuotekų valymo įrenginiuose nuolat vykdomo taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo, kurį UAB „Vilniaus vandenys“ vykdo pagal su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą planą, duomenimis, sausio-vasario mėnesiais valykloje nuotekos buvo išvalytos iki normatyvinių parametrų, numatytų įmonei išduotame taršos leidime.

Analogiškus rezultatus sausį fiksavo ir Aplinkos apsaugos agentūra. Sausio 20 ir 21 d. Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginiuose atlikus neplaninius patikrinimus nustatyta, kad nuotekos išvalytos iki nustatytų reikalavimų.

„Prieš porą metų turėjome eilę atvejų, kai panašiais būdais neatsakingi verslininkai užteršė nuotekų sistemą, o kartu ir Nerį, taip smarkiai pakenkdami gyviesiems organizmams. Priminsiu, kad plastiko dalelėmis užterštas vanduo pagal galiojantį Nuotekų tvarkymo reglamentą, negali būti leidžiamas į nuotekų tinklus. Tačiau jei tada turėjome galimybę atsekti teršėjus pagal konkrečias siurblines, tai dabar to padaryti negalime. Kadangi, nuotekų valykloje teršalų neradome, darome prielaidą, kad kažkas išpylė plastiką tiesiai į upę ir čia prašome pastiprinimo“, – aiškina V. Benkunskas.

Savivaldybė Aplinkos pasaugos departamento paprašė patikrinti, kokiais būdais teršalai galėjo patekti į upę ir nustatyta tvarka įvertinti aplinkos apsaugos įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimais padarytą žalą aplinkai.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]