Teikite kandidatūras „Metų europiečio ir metų jaunojo europiečio“ apdovanojimams

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Siekdama pagerbti labiausiai prie Europos Sąjungos vertybių sklaidos Lietuvoje, glaudesnio ES bendradarbiavimo ar ES keliamų tikslų įgyvendinimo 2021 metais prisidėjusius asmenis bei iniciatyvas, asociacija „Europiečių judėjimas” (European Movement Lithuania – EML) kartu su partneriais – LR Užsienio reikalų ministerija, Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) antrus metus iš eilės organizuoja konkursą „Metų europiečio rinkimai“. 2022-ieji – paskelbti Europos jaunimo metais. Įsteigta ir papildoma konkurso kategorija – „Metų jaunasis europietis“. Nominavimas  prasidėjo ir tęsis iki vasario 25 d. Anketas rasite adresu>> https://shortest.link/31oG

Apdovanojimais siekiama pagerbti asmenis, kurie savo veikla parodė ypatingą atsidavimą skleidžiant ES vertybes – pagarbą žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principus, skatino teigiamus pokyčius Lietuvoje arba savo bendruomenėje, prisidėjo prie didesnio ES valstybių narių piliečių tarpusavio supratimo ir glaudesnės integracijos, gilesnio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje skatinimo; parodė iniciatyvą ir išskirtines pastangas skleidžiant vieningos Europos idėjas, įgyvendino veiklas ar iniciatyvas, skatinančias žaliąją transformaciją, skaitmenizacijos plėtrą bei atsparumo grėsmėms didinimą, ar kitokiais būdais prisidėjo prie ES keliamų tikslų įgyvendinimo.

Asmenys negali būti nominuojami  už veiklą, kuri buvo atlikta vykdant politines funkcijas ar rinkėjų suteiktus įgaliojimus.

Veikla, už kurią asmuo nominuojamas , turi būti vykdyta ar vykdoma Lietuvos teritorijoje arba glaudžiai susijusi su teigiamų pokyčių Lietuvoje skatinimu. Apdovanojimas skiriamas už veiklą, vykdytą 2021 metais, nepaisant to, kada ji buvo pradėta.

Asmenys nuo 16 iki 29 metų gali būti atskirai nominuojami „Metų jaunojo europiečio” kategorijoje. Konkursas vyks dviem etapais. Pirmojo etapo (iki vasario 25 d.) metu nominuojami kandidatai. Komisijai atrinkus 5 kandidatus, antrajame etape (viešo balsavimo LRT portale metu balandį) bus išrinktas 2022-ųjų Metų Europietis. Apdovanojimo ceremonija numatoma gegužę Europos dienos renginių metu.