Dėl pandemijos dalies pajamų netekusiam MO muziejui suteikta žemės nuomos mokesčio lengvata

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Savivaldybės taryba pritarė, kad UAB „MMC projektai“ sklypui, esančiam Pylimo g. 17, būtų suteikta 2021 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvata (3926,25 Eur). Toje vietoje veikiančiam MO muziejui dėl COVID-19 pandemijos papildomai jau suteikta 25 proc. žemės nuomos mokesčio lengvata.

Karantino laikotarpiu netekęs vieno iš pagrindinių pajamų šaltinio (pajamų iš bilietų), muziejus veiklą vykdė per nuotolį. Sukurta internetinė platforma – tinklaraštis, kuriame skelbtos įvairios laidos, vaizdo įrašai, viktorinos, straipsniai apie kultūrą.

2018 m. pastatytas MO muziejus – privačiomis lėšomis finansuojamas projektas. Tarptautinėje bendruomenėje miestą garsinanti kultūros įstaiga prisideda prie kultūros ir meno sklaidos, turizmo skatinimo. Tai vienas iš naujausių muziejų Vilniuje.

Visos Lietuvos mokiniai dalyvauja arba gali dalyvauti MO muziejaus veiklose per valstybės finansuojamą Kultūros paso priemonę. Nuo muziejaus atidarymo iki 2021 metų MOkytojo paso bendruomenė išaugo nuo 500 iki 2 500 mokytojų – jiems suteikta galimybė muziejuje lankytis nemokamai. Vien per 2021 metus daugiau nei 12 tūkst. vaikų dalyvavo muziejaus rengiamose edukacijose (jos vyksta ir nuotoliniu būdu). Kultūros pasas – priemonė kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir kultūros patirčiai plėsti. Kasmet vienam mokiniui tam skiriama 15 eurų.

Nuo 2020 m. muziejui kasmet duodama ir 120 tūkst. Eur iš Muziejų edukacinių programų finansavimo konkurso. Šis finansavimas bus iki 2023 m. (įskaitytinai).

UAB „MMC projektai“ nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių atleisti 2017–2020 m. Sprendimas svarstytas atsižvelgiant į Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus mokesčių lengvatų teikimo kriterijus, pagal kuriuos klausimas dėl mokesčių lengvatų teikimo svarstomas, jeigu objektai priklauso socialinę, visuomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą vykdančioms pelno nesiekiančioms organizacijoms, arba juridinių asmenų objektai yra unikalūs ir (ar) reikšmingi socialine, visuomenine veikla.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt