Sostinėje planuojama steigti viešąją įstaigą „Vilnius UNESCO literatūros miestas“

UNESCO suteikus Vilniui Literatūros miesto statusą, sostinė rengiasi steigti viešąją įstaigą, kuri padės sėkmingiau ir efektyviau rūpintis literatūros plėtra. Kitų, literatūros miestų statusą turinčių, ir atskiras įstaigas įsteigusių Lvovo, Krokuvos, Liublianos, Tartu ir kt. patirtis rodo, kad tokios įstaigos prasmingos ne tik vykdant ambicingus literatūros plėtros tikslus, bet ir dar labiau įtraukiant gyventojus bei pritraukti investicijas.

Tarybai pritarus, VšĮ „Vilnius UNESCO literatūros miestas“ dar šiemet parengtų ilgalaikį Vilniaus miesto literatūros srities raidos planą iki 2030 m., taip pat veiklų plano įgyvendinimo ataskaitą, kuri bus teikiama UNESCO. Įstaigos užduotis būtų prisidėti prie visai Lietuvai ir UNESCO reikšmingų literatūros sukakčių, tarptautinių dienų minėjimo.

Naujos įstaigos sukūrimas padėtų telkti literatūros bendruomenę, siekiant sudaryti geriausias sąlygas Vilniaus literatūros srities stiprinimui. Įstaigos užduotis būtų ir dalyvavimas UNESCO Kūrybinių miestų tinklo susitikimuose, kur būtų dalijimasi savo patirtimi ir semiamasi naujų idėjų, naudingų skaitančiam Vilniui. Bus plečiamos literatūrinės edukacijos miesto ugdymo įstaigose, rengiami užsiėmimai tolimesniuose miesto rajonuose.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt