Kviečiame dalyvauti suaugusiųjų gyvensenos tyrime

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Šių metų balandį–birželį vyks antrasis suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas. Sostinėje ir visoje Lietuvoje bus apklausiami atsitiktiniu būdu atrinkti 18 metų ir vyresni gyventojai. Kviečiame vilniečius dalyvauti šiame tyrime – jūsų nuomonė labai svarbi. Atsakymai atskleis esamą gyvensenos situaciją tiek Vilniaus savivaldybėje, tiek ir Lietuvoje, taip pat padės stebėti gyvensenos rodiklių pokyčius.

Tyrimą organizuoja ir vykdo savivaldybę aptarnaujantys visuomenės sveikatos biuro specialistai, koordinuoja – Higienos institutas.

Periodiškai vykdoma standartizuota suaugusiųjų gyvensenos stebėsena suteikia galimybę kaupti duomenis apie Lietuvos suaugusių gyventojų gyvensenos įpročius, palyginti gyvensenos rodiklius tiek savivaldos, tiek tarptautiniu lygmeniu, tikslingai planuoti ir vykdyti prevencines priemones.

Pirmą kartą suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas Lietuvos savivaldybėse atliktas 2018 m. Tuomet tyrimuose dalyvavo 24 889 (18 metų ir vyresni) asmenys iš 60 savivaldybių. Atlikti tyrimai padėjo atskleisti savivaldybėse egzistuojančius gyvensenos įpročių skirtumus bei bendrą šalies situaciją apskritai. Buvo analizuojamas gyventojų fizinis aktyvumas, mityba, sveikatai rizikingas elgesys bei gyvenimo kokybės ir sveikatos situacija.  Daugiau apie 2018 m. atliktą tyrimą galite skaityti čia.