Sostinėje steigiama viešoji įstaiga „Vilnius UNESCO literatūros miestas“

UNESCO suteikus Vilniui Literatūros miesto statusą, sostinė steigia viešąją įstaigą, kuri padės sėkmingiau ir efektyviau rūpintis literatūros plėtra. Tam trečiadienį pritarė Vilniaus savivaldybės taryba.

Kitų literatūros miestų statusą turinčių ir atskiras įstaigas jau įsteigusių Lvivo, Krokuvos, Liublianos, Tartu ir kt. patirtis rodo, kad tokios įstaigos prasmingos ne tik vykdant ambicingus plėtros tikslus, bet ir dar labiau įtraukiant gyventojus, pritraukiant investicijas.

VšĮ „Vilnius UNESCO literatūros miestas“ dar šiemet parengs ilgalaikį Vilniaus miesto literatūros srities raidos planą iki 2030 m., taip pat veiklų plano įgyvendinimo ataskaitą, kuri bus teikiama UNESCO. Įstaigos užduotis – prisidėti prie visai Lietuvai ir UNESCO reikšmingų literatūros sukakčių, tarptautinių dienų minėjimo.

Naujoji įstaiga padės telkti literatūros bendruomenę, siekdama sudaryti geriausias sąlygas Vilniaus literatūros srities stiprinimui. Įstaigos užduotis – ir dalyvavimas UNESCO Kūrybinių miestų tinklo susitikimuose, kur bus dalijamasi patirtimi, semiamasi naujų idėjų, naudingų skaitančiam Vilniui. Bus plečiamos literatūrinės edukacijos miesto ugdymo įstaigose, rengiami užsiėmimai atokesniuose nuo miesto centro rajonuose.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]