Pakeistas Vilniaus miesto socialinės paramos centro pavadinimas

Vilniaus miesto socialinės paramos centras nuo šiol vadinasi Vilniaus miesto socialinių paslaugų centru. Sprendimas keisti įstaigos pavadinimą priimtas siekiant tiksliau įvardyti teikiamų paslaugų pobūdį.

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras padeda šeimoms bei asmenims, patiriantiems socialinę riziką, taip pat būsto pritaikymo neįgaliesiems paslaugas, paramą maisto produktais, aprūpina techninės pagalbos priemonėmis, teikia pagalbą namuose, dienos socialinę globą ir bendrąsias socialines paslaugas (informuoja, konsultuoja, tarpininkauja). Daugiau informacijos www.spcentras.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad socialines išmokas administruoja ir teikia Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių išmokų skyrius. Jos skiriamos užpildžius elektroninę prašymo formą, kurią galima rasti čia.

Socialines išmokas administruoja ir teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrius. Apie skyrių ir jo teikiamas paslaugas galite rasti čia: