Kviečiame pranešti apie pastebėtą techninę klaidą teritorijų planavimo dokumente

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-972 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“ ( toliau – BP), patvirtino BP keitimą, parengtą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) Nr. K-RJ-13-16-209.

BP keitimas 2021-06-08 registruotas Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR) – TPD Nr.T00086338.

Pradėjus įgyvendinti BP sprendinius, kompleksinio teritorijų planavimo dokumente pastebėtos techninės klaidos.

Savivaldybės administracija, siekdama pašalinti teritorijų planavimo dokumento technines klaidas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 6, 12 punktais, ketina rengti dokumento koregavimą, taisant technines klaidas.

Pastebėjus techninę klaidą šiame dokumente, prašome pranešti nurodytu adresu: [email protected] iki 2022-05-30.

Pažymime, kad šiame etape bus taisomos tik techninės klaidos. Teritorijų planavimo dokumento techninė klaida – spausdinimo, skaičiavimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kita klaida, kurią ištaisius nekinta patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendinio esmė ir jo atitiktis teritorijos planavimo sąlygoms, pateiktoms rengiant šį teritorijų planavimo dokumentą.