Kviečiame teikti paraiškas Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms gauti

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse istorijos tyrėjų stipendijai gauti. Tikimasi, kad stipendijos paskatins mokslininkus ir tyrėjus aktyviau puoselėti Vilniaus miesto tapatybę, pakvies domėtis Vilniaus miesto istorija, taip palaikant istorinės atminties gyvybingumą ir įprasminimą. Šiemet stipendijoms numatyta 30 tūkst. eurų.

Stipendijos bus skiriamos Vilniaus miesto istorijos tyrimams pagal sekančias tyrimų temas:

1) Vilniečių emigracija ir imigracija XX amžiuje;

2) Vilniaus etninės bendruomenės (istorija, kultūra, šiandiena – istorinis-antropologinis-socialinis tyrimas);

3) Vilnius literatūroje;

4) Vilniaus konfesijų atminties vietų tyrimas;

5) Vilniaus rajonai (istorinis-antropologinis-socialinis tyrimas);

6) Iš ko padarytas miestas: medžiagų, iš kurių pastatytas Vilnius kilmės tyrimas;

7) Rezistencija Vilniuje XX a.

Paraiškas kviečiame teikti Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslinių tyrimų institutų, mokslinių tyrimų centrų, mokslo ir studijų institucijų bei kitų istorijos tyrimų srityje veikiančių organizacijų mokslininkus ir (ar) tyrėjus bei mokslininkų ir (ar) tyrėjų organizacijas.

Pagrindiniai institucijų ir organizacijų mokslininkų ir (ar) tyrėjų bei mokslininkų ir (ar) tyrėjų organizacijų pateiktų stipendijų paraiškų vertinimo kriterijai:

1. tyrimo atitiktis temai;

2. tyrimo metodologija, numatomų veiklų (plano) ir tyrimo sąmatos pagrįstumas;

3. stipendijos paraišką teikiančio mokslininko ir (ar) tyrėjo bei mokslininkų ir (ar) tyrėjų organizacijos kvalifikacija;

4. tyrimo rezultatų sklaida ir prieinamumas.

Paraiškos teikiamos internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės elektronine paslaugų valdymo sistema www.vilnius.lt svetainėje.

Reikalingus dokumentas (formas) paraiškos pateikimui, paraiškos teikimą reglamentuojančius dokumentus ir papildomą informaciją rasite čia.

Pastaba! Atkreipiame dėmesį, kad elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje www.vilnius.lt paraiškų pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, tad galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys dingsta.

Paraiškos Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms gauti teikiamos iki 2022 m. balandžio 19 d. (įskaitytinai).

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]