Leidimas inicijuoti apie 5,4623 ha teritorijos prie Moluvėnų ir Rykantų gatvių detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 5,4623 HA TERITORIJOS PRIE MOLUVĖNŲ IR RYKANTŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO RENGIMĄ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti apie 5,4623 (penkių ir keturių dešimttūkstantųjų šešių tūkstantųjų dviejų šimtųjų trijų dešimtųjų) ha teritorijos prie Moluvėnų ir Rykantų gatvių detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Moluvėnų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0165:2088), Moluvėnų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0165:2069), Moluvėnų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0165:2089), Moluvėnų g. 4 (kadastro Nr. 0101/0165:2085), Moluvėnų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0165:2090), Moluvėnų g. 6 (kadastro Nr. 0101/0165:2083), Moluvėnų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0165:2091), Moluvėnų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0165:2081), Moluvėnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0165:2092), Moluvėnų g. 10 (kadastro Nr. 0101/0165:2079), Moluvėnų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0165:2093), Moluvėnų g. 12 (kadastro Nr. 0101/0165:2106), Moluvėnų g. 13 (kadastro Nr. 0101/0165:2094), Moluvėnų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0165:2104), Moluvėnų g. 15 (kadastro Nr. 0101/0165:2095), Moluvėnų g. 16 (kadastro Nr. 0101/0165:2102), Moluvėnų g. 17 (kadastro Nr. 0101/0165:2096), Moluvėnų g. 18 (kadastro Nr. 0101/0165:2101), Moluvėnų g. 19 (kadastro Nr. 0101/0165:2097), Moluvėnų g. 20 (kadastro Nr. 0101/0165:2103), Moluvėnų g. 21 (kadastro Nr. 0101/0165:2098), Moluvėnų g. 22 (kadastro Nr. 0101/0165:2105), Moluvėnų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0165:2099), Moluvėnų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0165:2078), Moluvėnų g. 26 (kadastro Nr. 0101/0165:2080), Moluvėnų g. 28 (kadastro Nr. 0101/0165:2082), Moluvėnų g. 30 (kadastro Nr. 0101/0165:2084), Moluvėnų g. 32 (kadastro Nr. 0101/0165:2086) ir Rykantų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0165:2071), Rykantų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0165:2107), Rykantų g. 3 (kadastro
Nr. 0101/0165:2072), Rykantų g. 4 (kadastro Nr. 0101/0165:2108), Rykantų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0165:2073), Rykantų g. 6 (kadastro Nr. 0101/0165:2109), Rykantų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0165:2074), Rykantų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0165:2110), Rykantų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0165:2075), Rykantų g. 10 (kadastro Nr. 0101/0165:2111), Rykantų g. 12 (kadastro Nr. 0101/0165:2112), Rykantų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0165:2113), Rykantų g. 16 (kadastro Nr. 0101/0165:2114), Rykantų g. 18 (kadastro Nr. 0101/0165:2115), Rykantų g. 20 (kadastro Nr. 0101/0165:2077), Rykantų g. 22 (kadastro Nr. 0101/0165:2076) ir sklypuose (kadastro Nr. 0101/0165:2087, Nr. 0101/0165:2100 ir Nr. 0101/0165:2070), kurio tikslas: sklypus (kadastro Nr. 0101/0165:2087, Nr. 0101/0165:2100 ir Nr. 0101/0165:2070) padalinti į mažesnius sklypus, nustatyti sklypų naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Moluvenu