Visuomenė kviečiama spręsti, kas gaus apdovanojimą „Geriausias amžius – mano amžius“

Jau prasidėjo Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2020–2021 internetinis balsavimas. Beveik dvi savaites visuomenė spręs, kas labiausiai nusipelnė svarbiausių žmogaus teisių apdovanojimų Lietuvoje.

Vienas iš apdovanojimų – apdovanojimas „Geriausias amžius – mano amžius“ – skiriamas už iniciatyvą, skatinančią realizuoti savo potencialą ir tikslus darbe, laisvalaikiu arba užsiimant visuomenine veikla, nepaisant stereotipų apie jauną ar vyresnį amžių, už nuopelnus vienijant įvairaus amžiaus žmonių kartas.

Jį gauti pretenduoja:

Gedimino legionas“. Jis nominuotas už susitelkimą koronaviruso pandemijos metu ir pagalbos teikimą vyresnio amžiaus vilniečiams. Norėdami palengvinti vyresnio amžiaus vienišų vilniečių padėtį, savanoriai rūpinosi informacijos apie pandemiją prieinamumu, maisto produktų ir vaistų pristatymu į namus. Iniciatyva pritraukė net kelis tūkstančius savanorių, karantino metu teikusių pagalbą vyresniems vilniečiams.

Projektas „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“. Komanda nominuota už jaunimo veiklumo skatinimą. 2021 m. Klaipėdos jaunimas iškovojo Europos jaunimo sostinės titulą, kuris suteikė galimybę atskleisti turimą jaunimo potencialą, kurti jaunimui patrauklų miestą, suvienyti miesto valdžios atstovus, politikus, organizacijas, partnerius Lietuvoje ir Europoje bendram tikslui – Klaipėdą paversti atviru, bendradarbiaujančiu ir draugišku jaunimui miestu, skirti daugiau dėmesio jaunimo politikai ir panaikinti įsisenėjusius stereotipus. Šis projektas puikiai parodė, jog pasitikėjimu, lygiateise partneryste ir bendru darbu galima sukurti ilgalaikius pokyčius, kurie tampa sektinu pavyzdžiu.

„Senjorų avilys“. Organizacija nominuota už senjorų užimtumo didinimą. „Senjorų avilys“ Vilniuje įkūrė „Senjorų darželį“  –  vietą, kurioje užtikrinamas senjorų ir vyresnio amžiaus žmonių su negalia užimtumas. Nuo stalo žaidimų ir rankdarbių iki šokių, kompiuterinio raštingumo mokymosi bei sveikatingumo mankštų – „Senjorų darželio“ veiklos padeda senjorams išlikti visaverčiais visuomenės nariais, būti veikliais, kurti socialinius santykius.

Šią Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų nominaciją globoja „Rimi Lietuva“.

„Žmogaus teisių srityje Lietuvoje dar daug neišspręstų klausimų, o įvairūs pasaulyje ir mūsų šalyje vykstantys įvykiai paskatina visuomenės diskusiją nukreipti į to meto aktualijas. Tačiau labai svarbu išlikti nuosekliems ir kryptingai veikti keičiant žmonių nuostatas, kurios tarytum lieka už žiniasklaidos ir socialinės medijos akiračio. Tolerancija vyresnio amžiaus žmonėms bei jų lygiavertis įtraukimas į darbo rinką – yra būtent toks. Jis ir toliau apipintas stereotipais, kurių pakeitimui reikia mūsų visų pastangų. „Rimi“ šias pastangas deda kasdien, todėl puikiai suprantame, kokia svarbi yra kiekvienos organizacijos rolė kuriant pokytį. Įvertinti geriausias iniciatyvas reiškia paskleisti žinią apie organizacijų, kurioms amžius nesvarbu, gerąją praktiką ir taip padėti jai sklisti – toks yra pagrindinis mūsų įmonės remiamo apdovanojimo tikslas“, – sako „Rimi Lietuva“ Personalo vadovė Vaida Kaikarienė.

Dėl pandemijos pernai apdovanojimai nebuvo teikti, todėl šiemet asmenys, organizacijos ar iniciatyvos bus apdovanotos už praėjusių dvejų metų nuopelnus.

Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai iš viso bus įteikti aštuoniose kategorijose, t. y. lyčių lygybės, įveiktos kliūties, LGBT+ lygiateisiškumo, pagarbos žmogui, amžiaus, tautų dialogo, religijų ir įsitikinimų įvairovės, metų proveržio srityse.

Apdovanojimų balsavimo anketa skelbiama „Lrt.lt“ portale. Ji veiks iki balandžio 24 d.

Laureatai bus išrinkti susumavus lygiaverčius visuomenės ir atrankos komisijos balsus. Įteikimo ceremonija bus transliuojama balandžio 26 d., 19:00 val., LRT Plius eteryje.

Apdovanojimus organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Lietuvos negalios organizacijų forumu, nacionaline LGBT teisių organizacija „LGL“ ir Moterų informacijos centru.

Generalinis renginio rėmėjas – AB „Swedbank“. Pagrindiniai rėmėjai: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Britų taryba, UAB „Rimi Lietuva“, AB „Telia Lietuva“, UAB „Integre Trans“, Norvegijos Karalystės ambasada, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondas, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Neįgaliųjų reikalų departamentas.